Życie i praca dr.Romana Grzeszczaka, patrona słupeckiego szpitala!

679
wyświetlenia

Jak zapowiadaliśmy wcześniej publikujemy dla naszych czytelników wyjątkowo starannie przygotowany życiorys patrona słupeckiego szpitala Romana Grzeszczaka. Materiał posiadamy dzięki uprzejmości jednego z współautorów dyr. Macieja Sobkowskiego.

Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne we wsi Kowalewo k. Słupcy. Wychowywał się wśród trzech braci i siostry. Pierwszym etapem edukacji zajął się ojciec, który nauczył dzieci czytać i pisać. W 1909 roku Roman Grzeszczak rozpoczął naukę w szkole powszechnej w rodzinnym Kowalewie.

W 1918 r. tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 15-letni wówczas Roman Grzeszczak zdał egzamin do szkoły średniej w Koninie. Następnie w 1922 r. przeniósł się do gimnazjum im. Księdza Piotra Skargi w Szamotułach. Dość szybko stał się jednym z najlepszych uczniów w klasie. Za wyróżniające wyniki w nauce był zwalniany z egzaminów, a nawet częściowo z ustnego egzaminu dojrzałości.

We wrześniu 1924 r. Roman Grzeszczak złożył dokumenty na Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego. W trakcie studiów pobierał nauki o najwybitniejszych ówcześnie profesorów Uniwersytetu Poznańskiego m.in. prof. Adama Wrzoska (patologia, antropologia), prof. Stanisława Kalandyka (fizyka doświadczalna), prof. Tadeusza Stefana Kurkiewicza (histologia), prof. Stefana Różyckiego (anatomia), prof. Karola Jonschera (choroby dziecięce).

Wkrótce po zakończeniu Szkoły Podchorążych Sanitarnych w Warszawie studiów dr Roman Grzeszczak odbył roczną służbę wojskową w Szkole Podchorążych Sanitarnych w Warszawie przy ulicy Górnośląskiej. Od 1922 r. mieściła się ona w części pawilonów nieistniejącego już dziś Szpitala Ujazdowskiego. Placówka leczyła chorych i kształciła kadry medyczne. Dr Roman Grzeszczak stawił się na miejscu 11 sierpnia 1930 roku.

Korpus Ochrony Pogranicza

Pod koniec służby wojskowo-medycznej dr Roman Grzeszczak otrzymał przydział do 27 Batalionu KOP „Snów”. Był on pododdziałem piechoty KOP zlokalizowanym w Snowie w województwie nowogródzkim.
Został tam lekarzem batalionu. 8 września 1931 r. został awansowany do stopnia sierżanta podchorążego.

W Rzgowie Roman Grzeszczak pozna Związek małżeński ł farmaceutkę Alinę Jędrzejewską pochodzącą z Sosnowca. 27 listopada 1933 r. zawarli związek małżeński w klasztorze Cystersów w Lądzie, w którym Roman Grzeszczak został ochrzczony i gdzie jego rodzice wzięli ślub. W 1940 małżonkom urodził się syn Andrzej.

Budowa Szpitala w Słupcy

Na początku 1956 r. przywrócono administracyjnie powiat słupecki. Był jedynym w woj. poznańskim, który nie posiadał swojego szpitala. Mimo tego w Państwowym Planie Inwestycyjnym nie ujęto tego rodzaju przedsięwzięcia. Jak pisze w swojej biografii dr Grzeszczak, w porozumieniu z I Sekretarzem KP PZPR „(…) postanowili budować szpital w czynie społecznym”. Na mocy Uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z dnia 14 marca 1956 r. powołano Komitet Budowy Szpitala Powiatowego w Słupcy. Na walnym zebraniu konstytucyjnym 31 marca 1957 r. uchwalono, że celem Komitetu Budowy Szpitala będzie zapoczątkowanie prac, które w ostatecznym efekcie doprowadzą do wybudowania Szpitala. Komitet organizował wszystkie ważniejsze uroczystości związane z budową m.in. ceremonię wmurowania aktu erekcyjnego pod Pawilon Chorób Płuc w dniu 27 września 1959 r., aktu erekcyjnego pod budynek główny w dniu 9 grudnia 1962 r. oraz uroczyste otwarcie Szpitala.

Otwarcie Szpitala w Słupcy

Odbyło się ono 1 października 1966 roku w 1000-lecie Państwa Polskiego przy udziale przedstawicieli władz wojewódzkich i powiatowych. Pierwszym Dyrektorem Szpitala został dr Roman Grzeszczak.
Szpital posiadał 220 łóżek etatowych na 6 oddziałach: Chirurgicznym, Dziecięcym, Ginekologiczno-Położniczym, Wewnętrznym, Chorób Płucnych oraz Oddziału Noworodków.

Roman Grzeszczak by Roman Grzeszczak – lekarz specjalista ł specjalistą II stopnia w zakresie ftyzjatrii. Jest to historyczna nazwa dzisiejszej pulmonologii zajmującej się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego.
Doktor Grzeszczak był też inicjatorem szeroko zakrojonych badań profilaktycznych płuc prowadzonych u dzieci w wieku szkolnym. W latach 60 i 70 tych wykonywano u dzieci charakterystyczne małoobrazkowe zdjęcia RTG.

Schyłek kariery zawodowej

Złożenie przez dra Romana Grzeszczaka rezygnacji Przyjęcie rezygnacji z funkcji Dyrektora Szpitala w Słupcy z funkcji Dyrektora Szpitala w Słupcy
Rozwiązanie umowy 1987 r. 30 listopada 1970 roku dr Roman Grzeszczak złożył swoją rezygnację z funkcji Dyrektora Szpitala. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Słupcy przyjęło tę rezygnację z dniem 31 grudnia 1970 r. Na oddziale chorób płucnych pracował jeszcze jako ordynator do 1974 r., a na emeryturę przeszedł 1 maja 1976 roku. Mimo uzyskania statusu emeryta dr Grzeszczak nadal był aktywny zawodowo, przyjmując pacjentów w zespole przychodni przyszpitalnych. 31 sierpnia 1987 r. w wieku 84 lat, ostatecznie rozwiązał umowę ze Szpitalem.

dr Roman Grzeszczak – pożegnanie

W 1985 r. doktor Grzeszczak został odznaczony Krzyżem Oficerskim
Odrodzenia Polski. Zmarł 16 grudnia 1992 r. Trzy dni później został
pochowany na cmentarzu w Słupcy.

W prezentacji wykorzystano materiały archiwalne pochodzące ze zbiorów:
1) Archiwum Państwowego w Poznaniu,
2) Archiwum Państwowego w Koninie,
3) Archiwum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
4) Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej,
5) SPZOZ w Słupcy (fotografie, kroniki, akta osobowe, wspomnienia),

Opracowanie naukowe:
© Maciej Sobkowski,
Piotr Nowakowski
Słupca, 7 kwietnia 2022 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ