Zmarł Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Słupcy – Jerzy Wilkowski

782
wyświetlenia

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że zmarł Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Słupcy – Jerzy Wilkowski. Msza święta żałobna odbędzie się w piątek, 24 czerwca o godzinie 13 w Kaplicy Cmentarnej w Słupcy.

Jerzy Wilkowski syn Wojciecha i Danieli, urodzony w Słupcy 20.04.1954r. Od 1982r. Mistrz w zawodzie monter instalacji przemysłowej. Wraz z bratem Romanem prowadził firmę Zakład Instalacyjno – Budowlany s.c. Jerzy i Roman Wilkowski
Z rzemiosłem związany był od zawsze. Najpierw poprzez działalność ojca u którego uczył się zawodu, następnie był osobą współpracującą by wreszcie rozpocząć działalność we własnej firmie. W tym okresie cały czas działał aktywnie w organach samorządu rzemiosła na szczeblu Cechu od 1993r jako Członek Zarządu, następnie Podstarszy Cechu a po ostatnich wyborach jako Starszy Cechu. Na szczeblu Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej od maja 2008r. był Członkiem Rady Izby. Aktywnie uczestniczył w szkoleniu zawodowym młodzieży. Do czasu powołania do Rady Izby, był egzaminatorem WIR w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych, uczestnicząc tym samym w procesie kształcenia od zatrudnienia młodocianych aż do egzaminu czeladniczego. W czasie jego prac w Zarządzie słupecki Cech został wyróżniony przez ZSZ w Słupcy podczas obchodów jej 40-lecia, za wspieranie zadań dydaktycznych i podejmowanie działań na rzecz kształcenia zawodowego. Szkolenie młodocianych pracowników rozpoczął niemal od początku własnej działalności. Wcześniej ucząc się a później pracując w zakładzie ojca, który również szkolił uczniów w zawodzie, miał bezpośrednią styczność z kształceniem praktycznym. W czasie swojej pracy zawodowej wykształcił ponad 20 czeladników. Za działalność w rzemiośle wielokrotnie odznaczony medalem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Za Zasługi w Rozwoju Rzemiosła Wielkopolskiego, medalami Związku Rzemiosła Polskiego Medal im. J. Kilińskiego, odznaczeniem Związku Rzemiosła Polskiego Za Szkolenie Uczniów w Rzemiośle. Za jego kadencji w Zarządzie, Cech w 2016r. został wyróżniony przez Radę Powiatu odznaką Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego.
Człowiek wielu pasji, niezwykle życzliwy, zawsze uśmiechnięty, dzielący się dobrymi radami i doświadczeniami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ