Zbudują sieć wodociągową i kanalizacyjną w Piotrowicach

219
wyświetlenia

W piątek 31 marca 2023 podpisano umowę w sprawie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Piotrowice.

Wójt Gminy Słupca – Grażyna Kazuś, dnia 30 marca 2023r. roku, w imieniu gminy Słupca, podpisała umowę z Wykonawcą – firmą BUD-AN Sp.zo.o w sprawie realizacji przedsięwzięcia: Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w części miejscowości Piotrowice.
Inwestycja dotyczy części ulicy Słowikowej, Słupeckiej, Wierzbowej oraz ulicy Słomczyckiej.
Cena brutto umowy opiewa na kwotę 2 847 000 zł.
Realizacja w/w inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu w wysokości ostatecznej 2 704 650 zł z Rządowego Funduszu Pollski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
W chwili obecnej rozpocznie się faza projektowa tego przedsięwzięcia i potrwa najdalej do 30 marzec 2024r. Następnie Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ