Zaczęli odwiert studni w Powidzu. Największa inwestycja w historii gminy Powidz!

372
wyświetlenia

Firma Pilgaz sp. Z o.o. realizująca inwestycję ,,Odwiert studni w Powidzu i w Anastazewie w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Powidz” przystąpiła do odwiertu studni w Powidzu.

To ważny dla społeczności lokalnej i wszystkich użytkowników terenu komponent działań wsparty kwotą 2.4 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W chwili obecnej wykonywany jest odwiert poszerzający otwór studni. W zeszłym tygodniu wykonano odwiert pilotażowy na głębokość ok 80 m.
Prace możliwe są po przejściu etapu proceduralnego m.in. uzyskania decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej.

Cały zakres tego zadania obejmuje:
1) Odwiert studni w Anastazewie fi 444 o głębokości ok. 60 wraz z podłączeniem do stacji uzdatniania wody i wykonanie dokumentacji, montaż orurowania studni oraz zestawu hydroforowego z monitoringiem i modułem automatyki.
2) Odwiert studni w Powidzu fi 444 o głębokości ok. 80, montaż orurowania studni oraz zestawu hydroforowego z monitoringiem i modułem automatyki.

Odbywają się pierwsze uzgodnienia dot. zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz ( Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) – I etap”, wspartego z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 95% kosztów zadania. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj.
Zakres obejmuje w pierwszej kolejności siecią nieruchomości w Powidzu Wybudowanie oraz w Wylatkowie – Słoszewach, a także wykonanie dalej przez drogę gminną i powiatową kolektora tłocznego, który umożliwi w przyszłości rozbudowę kanalizacji.
Zrzut ścieków ma następować do kolektora tłocznego przy ul. Kolejowej (a więc bez obciążania przepompowni w Powidzu) i dalej oczyszczalni ścieków. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa
W ostatnim czasie odbyła się rada budowy zadania oczyszczalni ścieków w m. Ługi, realizowanego w formule zaprojektuj wybuduj. Po wydaniu pozwolenia na budowę, przekazano plac budowy (na zachód od istniejącej oczyszczalni). Odrębne postępowanie budowlane dot. przebudowy odpływu ścieków oczyszczonych do Strugi Bawół.

To największa inwestycja w historii Gminy Powidz, zadanie jest dofinansowane dzięki rządowemu wsparciu w wysokości 11 992 000 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych. Nowa oczyszczalnia o przepustowości 1250 m3/dobę, z możliwością jej rozbudowy, wykonana zostanie w technologii gwarantującej skuteczność oczyszczania ścieków przez cały rok, niezależnie od częstotliwości zrzutów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ