XIV Ogólnopolski Nadwarciański Rajd HDK PCK Rogalinek – Rogalin – zdjęcia

312
wyświetlenia

XIV Ogólnopolski Nadwarciański Rajd Honorowych Dawców Krwi PCK oraz ich sympatyków – 20.08.2022 r. ROGALINEK – ROGALIN.

Pogoda bardzo dopisała, było upalnie, atmosfera rajdu przebiegała w koleżeńskiej i rodzinnej atmosferze jak przystało na „brać krwiodawców”.
W rajdzie udział wzięło 148 osób. Byli uczestnicy Turku, Słupcy, Nekli, Czerwonaka, Poznania, Swarzędza, Bolechowa, Owińsk, Zalasewa, Kórnika, Warszawy, jedna osoba z Ukrainy, czyli FAKTYCZNIE OGÓLNOPOLSKI. Meta była zorganizowana w Rogalinie w „Majątku Rogalin” gdzie Prezes Mikołaj Pietraszak-Dmowski opowiedział o historii Majątku oraz oprowadził po gospodarstwie /między innymi stajnie dla koni/.
Uczestnicy Rajdu byli pod opieką merytoryczną wykwalifikowanych przewodników. Grupę słupecką oprowadzał Robert Kiszkurno – Licencjonowany Przewodnik Turystyczny, pilot wycieczek – dziękujemy Panie Robercie za ogrom bardzo ciekawych i cennych informacji.
Pozwolę sobie zacytować informację Pana Przewodnika o naszej przebytej trasie Rajdu: „Rogalinek – wieś malowniczo położona nad rzeka Wartą, odległa około 7 km na południe od granic miasta Poznania była punktem startu naszej wycieczki. Wieś posiada bardzo starą metrykę i notowana jest w źródłach już w 1246 r. Począwszy od czasów średniowiecza znajdowała się tu ważna i strategiczna przeprawa przez rzekę Wartę na jej zachodni brzeg. W okolicach tej przeprawy archeolodzy znaleźli duży fragment spalonej wczesnośredniowiecznej kolczugi.
W Rogalinku zapoznaliśmy się z unikalnym kościółkiem drewnianym o konstrukcji zrębowej z przełomu XVII i XVIII w. pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Od 1964 r. kościół jest sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.
Dalej wycieczka prowadziła przez „dzikie odstępy” łęgów rogalińskich tj. wielkich obszarów łąk z rozlewiskami tzw. starorzeczy rzeki Warty. Łęgi stanowią część Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego w 1997 r. rozciągającego się na powierzchni prawie 127 km kw.
Na tym obszarze rosną wiekowe, stare dęby, których wiek szacuje się nawet na kilkaset lat. Tutejsza sceneria była w przeszłości świadkiem walk powstańców – kosynierów – z wojskiem pruskim w okresie Wiosny Ludów w Wielkopolsce 1848. Tym bajecznym krajobrazem zachwycił się także reżyser Jerzy Hoffmann, który kręcił tu sceny plenerowe do swojego filmu pt. „Stara Baśń”. Łęgi rogalińskie odwiedzał też regularnie – już od dziecka – Arkady Fiedler, który z pasją wędrował tutejszymi ścieżkami, zachwycając się krajobrazem i dziewiczą przyrodą.
Odwiedziliśmy przy okazji mało znane i interesujące miejsce w Rogalinku, funkcjonującą od 2006. Przystań Jana Pawła II nad rzeką Wartą. Znajduje się tam, miejsce na ognisko i miejsce do biwakowania. Oprócz tego jest również popiersie św. Jana Pawła II, wysoki krzyż i figura Matki Bożej, a nawet kamienny „polowy” ołtarz. Wyeksponowany mocno napis na drewnianym szyldzie przypomina o poszanowaniu przyrody: „Piękno tego świata jest od Boga, korzystaj mądrze i z rozwagą”.
Następnie ścieżkami wśród łąk, malowniczych rozlewisk rzeki Warty i prastarych dębów dotarliśmy do zespołu pałacowo-parkowego rodu Raczyńskich w Rogalinie. Zwiedziliśmy park, a właściwie jego dwie części tzw. angielską i francuską. W części tzw. angielskiej podziwialiśmy 3 stojące blisko siebie dęby szypułkowe: Lech, Czech i Rus, których wiek szacowany jest na ok. 480-850 lat. Najstarszy z nich dąb Rus ma około 850 lat.
Kolejnym punktem wycieczki była powozownia pałacowa, powstała już w 1776 r. Zgromadzono tam ekspozycję powozów, wykonanych w większości w wytwórniach wielkopolskich na początku XX w.
Oprócz powozów znajdują się tam lektyki, sanie i zabytkowe kufry podróżne. Unikatem kolekcji jest karetka rogalińska, powstała na początku XX w. używana przez rodzinę Raczyńskich.
Ostatnim punktem naszej wycieczki był neoklasycystyczny kościół św. Marcelina, dawniejsza kaplica pałacowa rodu Raczyńskich. Zbudowany w latach 1817-1820 na wzór rzymskiej świątyni w Nimes we Francji, od 1975 r. jest kościołem parafialnym. W podziemiach znajduje się mauzoleum rodziny Raczyńskich, utrzymane w stylu romańsko-gotyckim. Znajduje się tu m. in. sarkofag ostatniego męskiego potomka rodu Raczyńskich Edwarda Bernarda hr. Raczyńskiego, zmarłego w 1993 r. w Londynie. Nad jego miejscem spoczynku – zgodnie z jego wolą- umieszczono jakże wymowny i wciąż aktualny cytat – przesłanie dla przyszłych pokoleń Polaków, które brzmi: „Nie zmarnujcie niepodległości”.
Wycieczkę zakończyliśmy w ponad stuletnich zabudowaniach „Majątku Rogalin, gdzie wysłuchaliśmy interesującej prelekcji o historii i funkcjonowaniu tego wyjątkowego gospodarstwa rolnego. Wykład przeprowadził prezes zarządu „Majątku Rogalin” pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski. Należy dodać, ze „Majątek Rogalin Sp. z o. o. powiązany jest
z Fundacją im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu.
Długość trasy naszej pieszej wycieczki wynosiła około 6 km, ale warto było wędrować nie tylko wśród pięknej natury, starych dębów, ale również wśród obiektów naszego dziedzictwa narodowego, będących nieodłączną częścią naszej historii i tożsamości narodowej.

Na mecie organizatorzy zorganizowali konkursy sprawnościowo-zręcznościowe dla uczestników rajdu. Każdy uczestnik konkursów otrzymał nagrodę. Organizatorzy przygotowali również poczęstunek oraz kawę i herbatę.
Na zakończenie dokonano też podsumowania klasyfikacji drużynowej /za najliczniejszy udział/ i tak najliczniejszą reprezentacją Rajdu została tym razem drużyna reprezentująca Odział Rejonowy HDK PCK w Słupcy i w dalszej kolejności Klub HDK PCK z Nekli,
Koło Senioralne PTTK w Czerwonaku i pozostałe drużyny.
Organizatorzy Rajdu w osobach: Eugeniusz Jacek – Komandor Rajdu, Henryk Peliński z-ca Komandora, Jarosław Gątarczyk z-ca Komandora, Andrzej Szyc – z-ca Komandora, Maria Pelińska i Jerzy Kałecki – Sekretarze Rajdu, Skarbnicy Rajdu: Ewa Maciejewska i Teresa Jankowska, Kwatermistrzostwo Rajdu: Henryk Śmigielski, Jarosław Kapczyński, Włodzimierz Pawlak i Barbara Reszelewska, Krystyna Dyba – pląsy taneczne oraz uczestnicy Rajdu składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, a szczególnie za udzieloną pomoc Jackowi Bartkowiakowi Staroście Słupeckiemu, Michałowi Pyrzykowi Burmistrzowi Miasta Słupcy, Tomaszowi Chwiłowiczowi właścicielowi Firmy Jaguar w Słupcy, oraz Zarządowi Rejonowemu PCK w Słupcy z Prezesem Jerzy Kałeckim na czele.

Tekst– Sekretarz Rajdu Jerzy Kałecki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ