XIII Ogólnopolski Nadwarciański Rajd Honorowych Dawców Krwi!

480
wyświetlenia

XIII Ogólnopolski Nadwarciański Rajd Honorowych Dawców Krwi PCK ORAZ ICH SYMPATYKÓW 21 sierpnia 2021 – KÓRNIK. Pogoda bardzo dopisała, atmosfera rajdu przebiegała w koleżeńskiej i rodzinnej atmosferze jak przystało na „brać krwiodawców”.

W rajdzie udział wzięło 185 osób. Byli uczestnicy z Łodzi, Rybnika, Turku, Tuliszkowa, Słupcy, Nekli, Czerwonaka, Poznania, Kostrzyna, Swarzędza, Skórzewa, Kiekrza, Bolechowa, Kórnika, Środy Wlkp., czyli FAKTYCZNIE OGÓLNOPOLSKI. Meta była zorganizowana w Kórniku na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza-Błonie”. Uczestnicy zwiedzali dawne miasto Bnin które zostało wcielone do Kórnika pomimo ze jest starsze niż Kórnik. Następnie miejsce urodzenia Wiesławy Szymborskiej – laureatki nagrody Nobla. Zwiedzano również Zamek w Kórniku, oraz miasto Kórnik.
Uczestnicy byli oprowadzani przez wykwalifikowanych przewodników. Grupę słupecką oprowadzała Dorota Gąsiorowska – Licencjonowany Przewodnik Turystyczny, pilot wycieczek – dziękujemy Pani Doroto. Osoby chętne skorzystały z wycieczki statkiem po jeziorze kórnickim, z kąpieli w jeziorze na strzeżonej plaży.
Na mecie strażacy z OSP w Kórniku oraz członkowie Klubu HDK PCK przy OSP w Kórniku przeprowadzili konkursy sprawnościowe i umysłowe dla uczestników rajdu. Każdy uczestnik konkursów otrzymał nagrodę. Organizatorzy przygotowali również poczęstunek czyli grochówkę, kiełbasę i kaszankę z grilla oraz kawę i herbatę.
Na zakończenie dokonano też podsumowania klasyfikacji drużynowej /za najliczniejszy udział/ i tak najliczniejszą reprezentacją Rajdu została tym razem Nekla i w dalszej kolejności Słupca, Czerwonak i pozostałe drużyny.
Organizatorzy Rajdu w osobach: Eugeniusz Jacek – Komandor Rajdu, Henryk Peliński z-ca Komandora, Jarosław Gątarczyk z-ca Komandora, Andrzej Szyc – z-ca Komandora, Maria Pelińska i Jerzy Kałecki Sekretarze Rajdu, Ewa Maciejewska i Teresa Jankowska – Skarbnicy Rajdu, Henryk Śmigielski, Jarosław Mędzelewski i Włodzimierz Pawlak – Kwatermistrzostwo Rajdu, Krystyna Dyba – pląsy taneczne oraz wszyscy uczestnicy składają serdeczne podziękowania za udzieloną pomoc Jackowi Bartkowiakowi Staroście Słupeckiemu, Michałowi Pyrzykowi Burmistrzowi Miasta Słupcy, Stefanowi Chwiłowiczowi właścicielowi Firmy Jaguar w Słupcy, Zbigniewowi Spławskiemu Prezesowi Spółdzielni Inwalidów „PRZYJAŹŃ” w Słupcy oraz Zarządowi Rejonowemu PCK w Słupcy z Prezesem Jerzy Kałeckim na czele.

Informacji udzielił – Sekretarz Rajdu Jerzy Kałecki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ