XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci – Rozstrzygnięcie etapu regionalnego

1246
wyświetlenia

Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Słupcy Anita Szykowna pragnie poinformować o rozstrzygnięciu na szczeblu regionalnym XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci, który skierowany został do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy 0-III, klasy IV-VIII i przebiegał pod hasłem: „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY – OD 30 LAT WYPADKOM ZAPOBIEGAMY”.

Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
a współorganizatorami są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
Szczególne podziękowanie pragniemy złożyć Jackowi Bartkowiakowi Staroście Powiatu Słupeckiego za wsparcie w propagowaniu bezpiecznych zasad pracy w gospodarstwie rolnym, współorganizowanie eliminacji regionalnych konkursu oraz za ufundowanie nagród dla wyłonionych uczestników konkursu.
Do Placówki Terenowej KRUS w Słupcy wpłynęły prace z 13 szkół podstawowych, w sumie w konkursie wzięło udział 503 uczniów.
Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej, w dowolnej technice dwuwymiarowej w formacie A3, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym, od 30 lat upowszechnianym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Posiedzenie komisji konkursowej miało miejsce w dniu 24.03.2021 r. w remizie OSP w Słupcy.
W skład komisji konkursowej weszła Anita Szykowna – kierownik PT KRUS w Słupcy, Monika Mikołajczak – Instruktor plastyki MDK w Słupcy, Ewelina Czechowska-Malczewska – kierownik ARiMR w Słupcy oraz Renata Cholewińska – Inspektor w Starostwie Powiatowym w Słupcy.
W konkursie wzięli udział uczniowie z następujących szkół:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młodojewie
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Janickiego w Cieninie Zabornym
Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni
Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ciążeniu
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku
Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem
Szkoła Podstawowa im. Kampanii Powidzkiej 1918 r. w Powidzu
Szkoła Podstawowa im. Władysława Lorkiewicza w Orchowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach

Do placówki terenowej KRUS w Słupcy nadesłano wiele wspaniałych prac, dlatego komisja konkursowa wyłoniła zarówno najlepsze prace w dwóch kategoriach wiekowych, ale także wiele prac wyróżniła.
Najlepsze prace to:
W I grupie wiekowej (klasy 0 – 3):
I miejsce Wojciech Król (SP nr 1 Słupca)
II miejsce Oliwia Wawrzyniak ( SP Kotunia)
III miejsce Samanta Nowak (SP Górne Grądy)
Wyróżnienia otrzymają:
Julia Przybyła (SP Ciążeń), Maria Wilczewska (SP Koszuty), Igor Chojnacki ( SP Kotunia)
W II grupie wiekowej (klasy4-8):
I miejsce Julia Wężniejewska (SP Strzałowo)
II miejsce Daria Błaszczyk ( SP Strzałkowo)
III miejsce Nela Majchrzak (SP Powidz)
Wyróżnienia otrzymają:
Kacper Piasecki ( SP Młodojewo), Zuzanna Kujawa (SP nr 3 Słupca), Adam Kujawa (SP nr 3 Słupca), Kacper Heidrych (SP nr 3 Słupca), Nikola Gajda (SP Kotunia), Kalina Hartwich (SP Cienin Zaborny), Sandra Mietlicka (SP Orchowo)

Serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym uczniom oraz zachęcamy do udziału w następnych edycjach konkursu.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ