Wysokie plony ziemniaków

1582
wyświetlenia

Zapowiada się rok obfity w plony ziemniaków. Komisja Europejska szacuje, że tegoroczne średnie plony ziemniaków w UE mogą wynieść 314 dt/ha, czyli o 31 dt/ha więcej niż rok wcześniej.

? W krajach UE-5 (Niemcy, Francja, Holandia, Belgia i Wlk. Brytania), które mają decydujący wpływ na sytuację na unijnym rynku ziemniaków, wzrost ten nie będzie aż tak znaczący, ale średnie plony wyniosą 420-440 dt/ha ? informuje Wiesław Dzwonkowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej..

Wykopki w Polsce

Komisja Europejska szacuje, że zbiory ziemniaków w naszym kraju będą wyższe niż w 2010 roku i wyniosą 188 dt/ha. Ale polscy producenci oceniają, że może to być jeszcze więcej.

Plony wysokie, ceny niskie

Korzystne prognozy zbiorów powodują, że spadły ceny ziemniaków na europejskich rynkach.

? W Niemczech i we Francji wynosiły one od 50 do 65 EUR/t, a w Belgii zaledwie 35-40 EUR/t. Wyższe ceny ziemniaków przekraczające 110 EUR/t są w Wlk. Brytanii. W notowaniach terminowych na kwiecień 2012 ceny ziemniaków do przetwórstwa wynosiły ok. 85 EUR/t. Zmiany cen w dalszej części sezonu będą uzależnione od przebiegu zbiorów i ich wielkości, ale ich poziom może być nawet o połowę niższy niż w poprzednim sezonie ? wyjaśnia Dzwonkowski.

Także w Polsce ceny ziemniaków spadły

? W sierpniu średni poziom cen hurtowych na giełdach towarowych wyniósł 44 zł/dt, wobec 85 zł/ dt w analogicznym okresie ubiegłego roku ? informuje Dzwonkowski.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ