Wydano 150000 złotych na modernizację skweru im. Apolinarego Szeluty

148
wyświetlenia

W październiku ukończono realizację Programu: „Wspólna błękitno – zielona przestrzeń w Słupcy z muzyczną historią – modernizacja oraz zwiększenie powierzchni istniejącego skweru im. Apolinarego Szeluty wraz placem zabaw” w ramach projektu „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” współfinansowanego z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W ramach programu wykonano:
– poprawę istniejących krawężników i wyłożenie materiałem przepuszczalnym istniejących ścieżek spacerowych, wyprofilowanie, ułożenie krawężników i wyłożenie materiałem przepuszczalnym ścieżki gruntowej na części poszerzenia, razem około 320 m.b.;
– frezowanie 10 pniaków po usuniętych wcześniej drzewach stanowiących zagrożenie dla korzystających ze skweru;
– prace pielęgnacyjne wokół pomnika, nasadzenia uzupełniające roślin, naprawę istniejącego nawadniania kropelkowego;
– nowe nasadzenia zieleni – ogółem posadzono 5 szt. drzew z gat. jarząb pospolity oraz 1.000 szt. krzewów i bylin; w części skweru założono ogródek sensoryczny odpowiednio oznakowany;
– metalową konstrukcję altany obsadzono powojnikami, a konstrukcje pergoli stanowiące bramy wejściowe na skwer obsadzono winobluszczem pięciolistkowym;
– zamontowano 4 szt. urządzeń sensorycznych: głuchy telefon, cymbałki, kółko i krzyżyk, system futura, wykonano ścieżkę sensoryczną z różnych nawierzchni na długości 10 m.b.;
– zainstalowano 5 domków owadzich oraz 5 budek lęgowych dla ptaków;
– zamontowano 8 ławek z oparciem i 5 ławek bez oparcia, 10 koszy do zbierania odpadów komunalnych w tym 3 do selektywnego zbierania odpadów, stojak do rowerów, tablicę informacyjną.

Historyczny skwer im. Apolinarego Szeluty zyskał szereg elementów, które poprawią komfort korzystania przez mieszkańców.

Wzbogacenie istniejącego placu zabaw poprzez montaż urządzeń sensorycznych oraz wykonanie ścieżki sensorycznej, w tym założenie ogrodu zapachu, barwy i dotyku stworzy specjalną, przyjazną, przeznaczoną do zajęć relaksacyjno – terapeutycznych przestrzeń dla dzieci, w tym dla dzieci z niepełnosprawnością.

Dodatkowym akcentem ekologicznym i edukacyjnym są domki dla owadów i budki lęgowe dla ptaków. Wymiana koszy na odpady w tym na kosze do selektywnej zbiórki oprócz efektu ekonomicznego i ekologicznego daje efekt edukacyjny a zamontowany stojak do rowerów, ułatwi komunikację. Całość poprawi komfort korzystania z historycznego skweru przez mieszkańców.

Całość zadania to koszt 150.000,00 złotych w tym 50.000,00 złotych z dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Inf. UM Słupca

ZOSTAW ODPOWIEDŹ