Wsparcie finansowe dla OSP Piotrowice

240
wyświetlenia

Jednostka OSP Piotrowice otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 12000 złotych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu: „Nasza wieś naszą wspólną sprawą”.

Ta kwota zostanie przeznaczona na realizację projektu o nazwie: „Zagospodarowanie terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowicach”. Wczoraj, prezes jednostki, Marek Walczak, wraz z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, Bogdanem Kowalskim, mieli zaszczyt odwiedzić UMWW i podpisać umowę, która umożliwi realizację tego ważnego zadania dla naszej społeczności.
Celem projektu jest stworzenie jeszcze lepszych warunków dla wszystkich użytkowników oraz udoskonalenie infrastruktury remizy. Dzięki tej inicjatywie, wokół placu na tyle strażnicy zostaną zasadzone tuje, dodając zieleni oraz uroku jednostce.
Kolejnym etapem projektu będzie ułożenie kostki brukowej wokół remizy, co wpłynie na poprawę estetyki i funkcjonalności obiektu.
Dodatkowo, dzięki przyznanej dotacji, zakupimy kosze do segregacji odpadów z tablicami informacyjnymi, co pomoże nam zadbać o czystość naszego terenu oraz środowiska.
Będzie również możliwość stworzenia nowego paleniska, które stanie się miejscem spotkań i integracji naszej społeczności. Będzie to idealne miejsce na organizację ognisk, pikników oraz innych wydarzeń kulturalnych.
Przedsięwzięcie to idealnie wpasowuje się już w realizowany przez naszą jednostkę projekt pt. „Letnie Kino Plenerowe”, na które dostaliśmy środki z Unii Nadwarciańskiej w ramach programu „Działaj Lokalnie 2023”.
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni UMWW za wsparcie, które umożliwia nam realizację tego projektu – piszą druhowie z Piotrowic

ZOSTAW ODPOWIEDŹ