Walne OSP Piotrowice

1166
wyświetlenia

Kolejna jednostka jest już po zebraniu sprawozdawczym. Był to dla druhów pracowity rok gdyż wyjeżdżali do zdarzeń aż dwanaście razy. Ważną uroczystością było także zasadzenie Dębu Wolności przy boisku sportowym.

Prezes jednostki OSP Piotrowice w sprawozdaniu z rocznej działalności zaznaczył znaczny udział jednostki w działaniach związanych z parafią pw. bł. Michała Kozala, gdzie druhowie uczestniczą w każdym większym święcie, zabezpieczali też coroczne biegi wawrzynkowe. Wicestarosta słupecki Szymon Grzywiński na ręce strażaków przekazał także dokument z kancelarii Prezydenta RP potwierdzający posadzenie dębu. W planach i zamierzeniach najważniejszą kwestią pozostaje dokończenie utwardzenia placu przed remizą oraz uregulowanie dojazdu na plac za remizą.
Chwilą ciszy uczczono pamięć śp. Mariana Harmacińskiego – 103-letniego druha, który był współzałożycielem jednostki OSP Piotrowice.
W minionym roku odnowiono elewację strażnicy, pozyskano motopompę z jednostki w Toruniu. Wspólnie z dzielnie współpracującym ze strażą Kołem Gospodyń Wiejskich zorganizowano jesienne święto Pieczonego Ziemniaka oraz spotkanie wigilijne. Marek Walczak dziękował druhom i druhnom za zaangażowanie w życie jednostki, władzom powiatu i sponsorom za wszelką okazaną pomoc.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ