W SP Koszuty o bezpieczeństwie, cyberprzemocy i odpowiedzialności nieletnich

407
wyświetlenia

21 kwietnia, uczniów ze Szkoły Podstawowej w Koszutach odwiedził dzielnicowy i profilaktyk z Powiatowej Komendy Policji w Słupcy.

Celem spotkania było poszerzenie kompetencji dzieci i młodzieży w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. Policjanci przeprowadzili zajęcia edukacyjne w dwóch grupach wiekowych.
W klasach I – IV dzielnicowy mł. asp. Mateusz Jóźwiak przypomniał uczniom zasady dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym dotyczące pieszych i rowerzystów oraz zasady bezpiecznego podróżowania samochodem. Podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które powinni nosić nie tylko piesi. Przypomniał uczniom numery telefonów alarmowych. Policjant omówił także zagrożenia, jakie mogą napotkać dzieci w kontaktach z osobami obcymi, czy zagrożenia wynikające z z nieznanymi zwierzętami.
Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas VI – VIII. Tematem pogadanki prowadzonej przez sierż.sztab. Marcina Dębowskiego, oprócz kwestii związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, była odpowiedzialność prawna nieletnich za popełniane czyny, cyberprzemoc oraz przemoc rówieśnicza.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ