Uwaga właściciele pojazdów!!! Urząd zwróci wam pieniądze!

1356
wyświetlenia

Ważny komunikat dla wszystkich właścicieli pojazdów, którzy w okresie od 7 czerwca tego roku wymieniali dowód rejestracyjny pojazdu z powodu braku miejsca w rubrykach na wpis
kolejnego terminu badania technicznego.

 Na skutek pomyłki, urzędnicy Wydziału Komunikacji niepotrzebnie przy wymianie dowodu rejestracyjnego legalizowali tablice rejestracyjne i pobierali za to opłatę 13 zł..

Wydział Komunikacji i Dróg ma bardzo wiele zadań. Zadania Wydziału reguluje kilkadziesiąt aktów prawnych, w tym nie tylko krajowego, ale również międzynarodowego. Często zdarza się również, że w sposób bezpośredni należy stosować przepisy unijne w sytuacjach, gdy przepisy prawa krajowego regulują daną kwestię w sposób odmienny. W gąszczu tych przepisów doszło do pomyłki, polegającej na tym, że osoby zajmujące się czynnościami związanymi z rejestracją pojazdów, zamiast przy wymianie dowodów rejestracyjnych z powodu braku miejsca na wpisywanie kolejnego terminu badania technicznego lub wydawaniu ich wtórników, potwierdzać legalizację tablic rejestracyjnych poprzez wpisanie w nowy dowód rejestracyjny numeru dotychczasowego znaku legalizacyjnego, zbytecznie ponownie legalizowały tablice rejestracyjne, z czym wiązało się pobranie opłaty w kwocie 13 zł.

Więcej w najnowszym wydaniu Głosu Słupcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ