Urząd Wojewódzki skontroluje działania starosty wobec dyr. Spachacza!

972
wyświetlenia
Budynek dyrekcji SP ZOZ Słupca.

1 czerwca br. Zarząd Powiatu Słupeckiego podjął uchwałę o odwołaniu p.o. dyrektora SP ZOZ w Słupcy Rafała Spachacza. Odwołanie wprowadzono w życie w dzień podjęcia uchwały.

W reakcji na to, według wielu pracowników SP ZOZ w Słupcy odwołanie dyrektora zostało skandalicznie przeprowadzone. W imieniu pracowników SP ZOZ do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego została wysłana prośba o wszczęcie postępowania nadzorczego przez w/w urząd.
Jak się dowiedzieliśmy w najbliższym czasie rozpocznie się postępowanie nadzorcze, kontrola prawidłowości działań Zarządu Powiatu w Słupcy związanych z odwołaniem p.o. dyr Spachacza i powołaniem na to miejsce innej osoby. Postępowanie przeprowadzi komisja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. O wynikach postępowania będziemy informować na bieżąco.
Zapytaliśmy dr Piotra Czerwińskiego – Mazura czy wie jaka mogła być przyczyna tak gwałtownej decyzji starosty i Zarządu Powiatu o odwołaniu Rafała Spachacza bez uprzedzenia w jeden dzień, a także o ewentualną przyczynę konfliktu pomiędzy dyrektorem a starostą.

Wydaje się, że główną przyczyną był brak zgody między starostą a dyrektorem w temacie uruchomienia nowej części słupeckiego szpitala ….
Tam są niemal gołe ściany, a starosta zdaje się tego nie widzieć i chce za 4 mln zł. wyposażyć blok operacyjny, blok porodowy i Izbę Przyjęć. Tymczasem sam tomograf kosztuje 3 mln zł. Starosta chce na siłę otworzyć coś co jest nie gotowe. Jaki ma w tym cel tego nie wiemy…
Pomijając kwestię sporu nam chodzi także o sposób w jaki przeprowadzono odwołanie dyrektora. Z powodu sporu dyr. Spachacz sam chciał odejść zostawiając szpital w rękach dyrektora wybranego w konkursie, podczas kiedy usunięto go z pracy z dnia na dzień! Za to jak prowadził szpital i przeprowadził nas przez pandemię powinien dostać nagrodę. To skandal i tyle! – komentuje dr. Piotr Czerwiński-Mazur.

Od strony redakcji chcemy tylko przypomnieć czytelnikom ( szczególnie jednemu z radnych powiatowemu, który teraz jest oburzony, a wówczas jakoś ta forma go nie raziła) , że poprzedni dyrektor szpitala w Słupcy Iwona Wiśniewska została usunięta z pracy w sposób niemal identyczny. Różnica jest tylko w formie. Panią Wiśniewską usunięto dyscyplinarnie ( sprawy w sądzie trwają) a p.o. dyr Rafał Spachacz został odwołany bez uprzedzenia.
Taki widocznie powtarzalny styl nowego powiatowego włodarza.

Piotr Stróżyk

2 KOMENTARZE

  1. „Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dnia 1 kwietnia 2022 r. Wyrok w sprawie o sygnaturze II GSK 2719/21 stwierdzając nieważność w całości uchwały Zarządu Powiatu Słupeckiego nr 275/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania dr. Rafała Spachacza z funkcji p.o. dyrektora SP ZOZ w Słupcy. Zgodnie z wyrokiem NSA uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, które doprowadziło do całkowitego stwierdzenia jej nieważności przez Naczelny Sąd Administracyjny i wyeliminowania z obrotu prawnego. Orzeczenie NSA jest prawomocne i ostateczne.”

  2. „Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dnia 1 kwietnia 2022 r. Wyrok w sprawie o sygnaturze II GSK 2719/21 stwierdzając nieważność w całości uchwały Zarządu Powiatu Słupeckiego nr 275/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania dr. Rafała Spachacza z funkcji p.o. dyrektora SP ZOZ w Słupcy. Zgodnie z wyrokiem NSA uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, które doprowadziło do całkowitego stwierdzenia jej nieważności przez Naczelny Sąd Administracyjny i wyeliminowania z obrotu prawnego. Orzeczenie NSA jest prawomocne i ostateczne.”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ