Upadające szkolnictwo w Orchowie

1277
wyświetlenia

Zamknięcie trzech Szkół Podstawowych na terenie gminy (w Słowikowie, Bielsku i Różannie) jest sprawą priorytetową dla mieszkańców tych miejscowości, jak również dla nauczycieli w nich uczących. Członkowie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej zwołanej na dzień 7.03 br. dyskutowali wraz dyrektorami szkół, prezesami stowarzyszeń mających je przejąć, a także z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych o losach nauczycieli, dzieci oraz o finansach związanych z likwidacją szkół.

KURATORIUM

W trakcie spotkania na temat likwidacji szkół w Różannie, Słowikowie i Bielsku radni wysłuchali jednej z trzech opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Walkowiak która „ opiniuje pozytywnie likwidację z dniem 31.08.2013r. Szkoły Podstawowej w Słowikowie (..) szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego, przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwość kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu (…) Uzasadnienie; główną przyczyną likwidacji szkoły Podstawowej w Słowikowie jest konieczność uporządkowania sieci szkół i placówek w gminie Orchowo (…)organ prowadzący wskazuje na fakt, iż zmniejszenie liczby uczniów powoduje zwiększenie kosztów utrzymania szkoły w przeliczeniu na jednego ucznia,(…) gmina zapewnia uczniom likwidowanej szkoły Podstawowej w Słowikowie możliwość kontynuacji nauki w Szkole Podstawowej im. Władysława Lorkiewicza w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Orchowie.”

więcej w najnowszym numerze Głosu Słupcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ