Uczennice ZSE w Słupcy zajęły wysokie miejsce w konkursie KWP w Poznaniu

415
wyświetlenia

W Poznaniu wręczono nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursie „Przemoc moimi oczami”, który został zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Fundacji Dziecko w Centrum.

Konkurs miał na celu uświadomić dzieciom istnienie zjawiska przemocy, wzmacniać oraz rozwijać ich umiejętności twórcze i plastyczne. Wyróżniono w nim pracę uczennic ze słupeckiego EKONOMIKA, która zajęła wysokie, trzecie miejsce. Gratulacje dla Natalii Ejchost i Agaty Spławskiej !!!

Na uroczystość wręczenia nagród, która odbyła się w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjechali wyróżnieni uczniowie, towarzyszący im rodzice oraz przedstawiciele szkół, reprezentowanych przez młodzież. Wśród przybyłych gości znaleźli się również : w imieniu Wojewody Wielkopolskiego – Krzysztof Kołcz – Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – mł. insp. Maciej Purol – Naczelnik Wydziału Prewencji, Małgorzata Wilczyńska – Grześ – Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Alicja Napierała – Sellmoser – Przedstawicielka Fundacji Dziecko w Centrum, Koordynatorka Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Ideą Konkursu była nauka i promowanie zachowań przeciwstawiania się oraz wyrażania dezaprobaty wobec przemocy.

Konkurs rozpoczął się 20 lutego 2023 roku, zakończył natomiast 30 kwietnia 2023 roku. Dzień ogłoszenia konkursu był datą szczególną ponieważ 20 lutego 2023 roku rozpoczynał się coroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Dla przypomnienia w konkursie mogli wziąć udział uczniowie z województwa wielkopolskiego ze szkół podstawowych z klas VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych z klasy I-IV.

Prace mogły zostać wykonane w następujących kategoriach:

a) Kategoria I: plakat, fotografia, ulotka,

b) Kategoria II: spot lub materiał filmowy (czas trwania do 45 sekund).

Napłynęło 651 prac konkursowych! Praca dziewcząt z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy startowała w kategorii I i zajęła wysokie III miejsce.

Gratulujemy i zachęcamy do wzięci udziału w naszych przyszłych konkurach!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ