Tak podzielili fundusz sołecki w gminie Powidz

126
wyświetlenia
Fundusz sołecki w gminie Powidz
Fundusz sołecki w gminie Powidz

Podsumowanie zebrań sołeckich

Podczas zebrań wiejskich w 10 sołectwach Gminy Powidz w miesiącach sierpień – wrzesień 2022 r. uchwalone zostały wnioski do funduszu sołeckiego na 2023 r. Poniżej prezentujemy zestawienie przyjętych przedsięwzięć.

Zestawienie zadań do zrealizowania w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy przyjętą na wniosek wójta, od kilku lat na terenie Gminy Powidz realizowany jest fundusz sołecki. Oznacza, to że pewne środki budżetu gminy są wydzielone i przekazane do dyspozycji mieszkańców sołectw, którzy decydują na co je przeznaczyć. Planowane działania muszą być zgodne z dokumentami strategicznymi (np. strategiami rozwoju), być realizacją zadań własnych gminy i służyć poprawie życia mieszkańców. Fundusz sołeckiego umożliwia zrównoważony terytorialnie rozwojowi Gminy Powidz. W 2023 roku na jego realizację planowana jest kwota  358 030,68 zł.

We wszystkich zebraniach wiejskich udział wzięli Wójt Gminy Powidz – Jakub Gwit oraz pracownicy Urzędu Gminy Powidz, wyznaczeni do sporządzenia protokołów. W tym roku część zebrań, w związku ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi, odbyła się w altanach i wiatach wiejskich. Zebrania wiejskie były okazją do zgłoszenia bieżących spraw porządkowych. Podczas zebrań Wójt Gminy informował o zadaniach inwestycyjnych realizowanych w tym roku oraz o dużych wyzwaniach zaplanowanych na przyszłe lata  (m.in. budowa oczyszczalni ścieków, budowa mieszkań na wynajem  przy ul. Polnej, utworzenie klubiku dziecięcego przy ZSP, rozbudowa remizy OSP w Powidzu).

Za: strona internetowa UG Powidz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ