Sześć wniosków o dofinansowania dotyczących remontów słupeckich zabytków

323
wyświetlenia

Do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków władze miasta Słupca złożyły 6 wniosków o dofinansowanie prac dotyczących zabytków i obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Wnioski dotyczą następujących zadań:
• Remont budynków wpisanych do Ewidencji Zabytków Gminy Miejskiej Słupca, między innymi kamienic na rynku – kwota wnioskowana 3.430.000,00 złotych (wniosek dotacyjny dla mieszkańców).
• Odrestaurowanie zabytkowego układu owalnicowego ulic w Słupcy – kwota wnioskowana 3.430.000,00 złotych (wniosek inwestycyjny).
• Remont kamienic komunalnych w Słupcy – kwota wnioskowana 1.960.000,00 złotych (wniosek własny).
• Remont dachu Kościoła Farnego pw. Św. Wawrzyńca w Słupcy – kwota wnioskowana 2.058.000,00 złotych (wniosek dotacyjny dla parafii).
• Remont i rewitalizacja kompleksu parkowo – muzealnego w Słupcy – kwota wnioskowana 1.470.000,00 złotych (wniosek własny).
• Remont budynku dworca PKP w Słupcy – kwota wnioskowana 3.430.000,00 złotych (wniosek dotacyjny dla PKP).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ