Święto Konstytucji III Maja w Piotrowicach!

279
wyświetlenia

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił w Warszawie konstytucję – ustawę regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku został uznany za Święto Narodowe 2 dni później – 5 maja 1791 roku.

Mali Odkrywcy uroczyście, wspólnie z dziećmi z Publicznego Przedszkola i Niepublicznej Szkoły w Piotrowicach, w asyście Prezesa OSP i sołtysa Piotrowic wraz ze strażakami z OSP Piotrowice złożyli kwiaty pod obeliskiem poległych za walki w obronie Ojczyzny z terenu Piotrowic Tak uczcili ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ