Strażacy podsumowali rok

1377
wyświetlenia

W ubiegłą sobotę w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórowie. Podsumowano bardzo pracowity ubiegły rok, gdyż odnotowano 100% wzrost ilości zdarzeń na terenie gminy.

Spotkanie rozpoczęło się od filmu upamiętniającego postać zmarłego w ubiegłym roku druha Władysława Płócienniczaka. Podczas projekcji nie brakowało wzruszeń. Następnie strażacy w innowacyjny sposób podsumowali wydarzenia z ostatnich dwunastu miesięcy. Wyświetlona została prezentacja obrazująca wszystkie zdarzenia, wydarzenia, szkolenia, kursy, projekty, w których udział brali zagórowscy ochotnicy. Pokazali tym samym, że praca strażaka OSP to nie tylko wyjazd na pożary, wypadki drogowe i miejscowe, ale także wiele innych zajęć, jak np. udział w obchodach świąt państwowych, akcjach charytatywnych, specjalistycznych szkoleniach. Oglądając film można sobie było uświadomić jak wiele czasu zajmuję praca strażaka OSP, który przecież oprócz tego ma mnóstwo innych swoich obowiązków. Filmy przygotował druh Paweł Pruszyński.

Podsumowanie działalności w roku 2014

W ubiegłym roku jednostka OSP w Zagórowie dzięki  dotacji z KSRG w kwocie 10.843,40 zainstalowała wyciągarkę do samochodu NISSAN za 4.450  oraz dokupiono brakującego sprzętu i wyposażenia na kwotę 6.393,40 zł. Natomiast za 2.5000 zł dotacji z firmy UNIQA, zakupiono opony do tego samochodu. Za środki z pozyskanego 1 % przekazanego przez podatników,  nabyto materiały na malowanie obiektu, które zostało wykonane na tydzień przed zebraniem. Już po raz kolejny dzięki druhowi Tomaszowi Kierzkowi do zagórowskiej jednostki ze Szkoły aspirantów w Poznaniu, trafił sprzęt o wartości 18.500zł. Były to: sprężarka do napełniania butli powietrznych, 2 kompletne aparaty powietrzne  DRAGER ( przekazane do OSP Trąbczyn),10 butli powietrznych ( na wymianę podczas długotrwałej akcji w aparatach powietrznych), linki ratownicze. Suma zakupów sprzętu w roku ubiegłym zamknęła się w kwocie 46.795,40 zł. Ponad to jednostka OSP była organizatorami , uczestnikami lub współorganizatorami takich przedsięwzięć jak: festyn dla dzieci „Mikołaj na wesoło i sportowo” – hala sportowa ZSP; Turniej piłki halowej „ Tyskie Cup”; Obsługa procesji rezurekcyjnej, udział w obchodach świąt państwowych 03.05 oraz 11.11, udział w  powiatowych obchodach „Dnia Strażaka” w Powidzu, gminnym opłatku dla strażaków w Skokumiu, w remizie w lutym odbyły się także gminne eliminacje w ramach turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”, który przygotował Druh Krzysztof Jankowski. Strażacy byli także współorganizatorami bądź zabezpieczali imprezy plenerowe odbywające się na terenie gminy: festyn w ZSP w Zagórowie – „Edukacja i zabawa”; festyn organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej „Polska Biega”; Międzynarodowe Zawody Konne w Kościołkowie; pokazy sztucznych ogni w noc sylwestrową, powitanie lata, gdzie prowadząc  kilka parkingów strażacy kwestowali na rzecz Mateusza Woźnego, wnuka skarbnika jednostki. Zebraną kwotę 2.054,00 w całości przekazano matce chłopca. W lipcu OSP zorganizowało gminne zawody pożarnicze, w ciągu roku strażacy brali udział także w licznych szkoleniach i ćwiczeniach na terenie całego powiatu słupeckiego. Zarząd podejmował również działania na rzecz pozyskania 1% podatku od osób fizycznych co zaowocowało zebraniem kwoty w sumie ponad 1.800 zł. Niewątpliwie ważnym i jednym z większych osiągnięć w roku 2014 był udział w projekcie ,,4 minuty, które decydują o życiu”. Było to szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowane w ramach  umowy jaką OSP podpisała z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na projekt FIO. Wzięło w nim udział około 100 osób z terenu gminy Zagórów, byli to uczniowie III kl. LO i Techników z ZSP w Zagórowie oraz pracownicy z wielu zakładów i instytucji z terenu gminy Zagórów. Głównym inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięcia był Druh Krzysztof Jankowski. Koszt całego projektu wynosił 43.800 zł w tym dotacja  39.600,00  a środki własne 4.200 zł. Dzięki jego realizacji jednostka OSP pozyskała wiele cennego sprzętu: zestaw ratownictwa medycznego PSP –R 1( 3.500,00), 2 defibrylatory Heart Start HS1 (7.000,00), zestaw multimedialny(rzutnik) (1.777,00), zestaw mikrofonów bezprzewodowy (675,00), 25 krzeseł składanych (2.000,00). W przygotowaniu i rozliczeniu wniosku pomagała Iwona Suszka, pracownik biura Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska.

W ubiegłym roku strażacy z Zagórowa wyjeżdżali do zdarzeń 129 razy i pracowali w sumie przez 209 godzin. Grono OSP powiększyło się o dwóch nowych druhów i jedyną kobietę Elżbietę Borowską.

Wybrano Strażaka Ratownika Roku

Jak co roku jednego z druhów, który najczęściej wyjeżdżał do zdarzeń uhonorowano tytułem Strażaka Ratownika Roku. Już po raz trzeci otrzymał go Jerzy Juszczak, brał on udział w zwalczaniu aż 68 niebezpiecznych zdarzeń zgłaszanych przez mieszkańców gminy. Ponad to wyróżnieni zostali także: Przemysław Szymczak, Artur Paprzycki, Krzysztof Ligocki, Paweł Pruszyński, Rafał Budaszewski, Tomasz Kierzek. Podziękowano również wielu osobom, instytucjom, firmom, które wspierają jednostkę OSP.

Plany na rok 2015

Prezes OSP Bogdan Matczak przedstawił także plany na bieżący już rok. Znalazły się w nich: w zakresie  działań operacyjno –szkoleniowych: utrzymywanie  wysokiej gotowości bojowej JOT; udział w szkoleniach i ćwiczeniach doskonalących, zawodach sportowo-pożarniczych; reaktywacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, objęcie szczególną opieką młodzieży skupionej w tych MDP, organizacja gminnych i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych; organizacja gminnych eliminacji turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom” i wiele innych. W sprawach gospodarczo remontowych: zamontować bojler 100 l w kotłowni, położyć płytki terakoty w garaży dużym ( materiał zakupiony w 2014 r ze środków gminy), pomalować kuchnię, szalety i pomieszczenie na dole, czynić starania o rozbudowę naszego obiektu, utrzymywać ład i porządek wokół i w obiekcie. Ponad to druhowie mają w planach także organizację 1-2 dniowej wycieczki dla członków OSP i ich najbliższych, poczynić starania o renowację grobu założyciela zagórowskiej OSP dra Konstantego Lidmanowskiego.

Życzymy strażakom spokojnego w niebezpieczne zdarzenia roku i zrealizowania zamierzonych celów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ