Stawki ryczałtu 2023

101
wyświetlenia

Na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych rozlicza się obecnie bardzo duża część polskich przedsiębiorców. Ta forma opodatkowania ma to do siebie, że oferuje różne stawki, dopasowane do konkretnej branży, w jakiej działa przedsiębiorca. Jak zatem przedstawiają się stawki ryczałtu w 2023 roku? Na której z nich powinien bazować przedsiębiorca?

Czym jest ryczałt?

Mianem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określa się uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zdecydowanie najczęściej decyduje się na niego prowadząc biznes niegenerujący wysokich wydatków związanych z prowadzoną działalnością. Ta forma opodatkowania nie umożliwia mu bowiem uwzględniania kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu podatkowym. To sprawia, że obliczanie podatków jest znacznie prostsze. Wymaga jednak spojrzenia na najbardziej aktualne stawki ryczałtu 2023 (mogą się one zmieniać co roku) i dobrania takiej, która będzie zgodna z rodzajem wykonywanej działalności.

Warto wiedzieć: jedna firma może wybrać dla siebie kilka różnych stawek – jeśli oczywiście jej przychody pochodzą z różnych, inaczej opodatkowanych źródeł.

Stawki ryczałtu 2023 – jaką zastosować?

Wybór właściwej stawki ryczałtu spoczywa na barkach samego przedsiębiorcy, który musi samodzielnie określić, czym tak właściwie zajmuje się jego firma. Jest on kluczowy do wykonywania dalszych działań podatkowych, a zatem rozliczania się z państwem. Stawki ryczałtu 2023 mogą sięgnąć nawet 17% miesięcznie – to najwyższa stopa opodatkowania, zarezerwowana między innymi dla tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, ale też chociażby maklerów czy doradców podatkowych. 15% stawki ryczałtu w 2023 roku zapłacą między innymi pośrednicy w sprzedaży hurtowej, firmy zajmujące się magazywnowaniem i przechowywaniem cieczy oraz gazów, wielu przedsiębiorców skupiających się na nabywaniu praw licencyjnych, firmy dziennikarski, fotograficzne, reklamowe i inne. Kolejny próg stawki ryczałtu to 14% – wchodzą w niego firmy świadczące swoje usługi w zakresie opieki zdrowotnej, ale i zajmujące się pracami architektonicznymi i inżynierskimi oraz szeroko pojętym projektowaniem.

Stawka ryczałtu o wartości 12,5% przychodu jest specyficzna, bo dotyczy nadwyżki ponad kwotę 100 tysięcy złotych. Wpisują się w nią firmy, które czerpią przychód pochodzący między innymi i wynajmu i dzierżawy, usług związanych z zakwaterowaniem lub pomocą społeczną. 12% stawki zapłacą z kolei firmy wydające pakiety gier czy oprogramowania komputerowego, ale i te zajmujące się doradzaniem w sprawie sprzętu komputerowego. 10% stawki jest zarezerwowane dla firm zajmujących się kupną i sprzedażą nieruchomości na własny rachunek, a 8,5% – między innymi przedsiębiorcy zajmujący się zwalczaniem pożarów. 5,5% stawki jest zarezerwowane między innymi dla działalności wytwórczej, robót budowlanych, a 3% stawki zapłaci przedsiębiorca prowadzący działalność gastronomiczną (z pewnymi wyjątkami) czy usługową w zakresie handlu. Najmniejszą stawkę, wynoszącą 2% zapłacą przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą produktów roślinnych i zwierzęcych z własnej uprawy, w sposób inny niż przemysłowy.

Oczywiście wyżej wspomniane branże to tylko przykładowe, które wpisują się w konkretne progi ryczałtu. Wszystkie stawki ryczałtu 2023 w relacji do pełnej palety branż, a także zmiany w tej formie opodatkowania w 2023 roku bardzo szczegółowo opisuje Poradnik Przedsiębiorcy, po którego zdecydowanie warto sięgnąć. Zwłaszcza że robi to w formie czytelnej tabeli.

– Materiał zewnętrzny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ