Spółka Wodna – skąd ta podwyżka?!

1657
wyświetlenia

W ostatnim czasie mieszkańców  gminy, poruszyły dwie sprawy dotyczące Gminnej Spółki Wodnej  w Orchowie. Jedną z nich, jest podniesienie stawki składki członkowskiej o 140% , druga to informacja
o rzekomym przejęciu przez gminę spółki wodnej. O wyjaśnienie przyczyn podwyżki, oraz powodu powstania tej drugiej informacji, poprosiliśmy Przewodniczącego Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Macieja Stube. Rozmawiała Agnieszka Wojcińska.

Gminna Spółka Wodna pobiera od swoich członków składkę, przeznaczoną na konserwację urządzeń melioracyjnych, co wpływa na wysokość tej opłaty?
Gminna Spółka Wodna, aby osiągnąć swe cele nakłada na swych członków składkę pieniężną, jest ona uzależniona od ilości hektarów zmeliorowanych, które ten członek posiada, a także od obszarów oddziaływania tych urządzeń melioracyjnych.

Więcej w najnowszym wydaniu „Głosu Słupcy”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ