SP Drążna – Policjanci o odpowiedzialności prawnej nieletnich

103
wyświetlenia

19 października 2022 w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej odbyło się spotkanie ósmoklasistów z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Słupcy mł. asp. Joanną Wolińską na temat „Odpowiedzialność prawna nieletnich w świetle obowiązujących przepisów”.

Podczas prelekcji poruszone zostały kwestie demoralizacji nieletnich, takie jak: spożywanie przez nich napojów alkoholowych, uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Ponadto z przygotowanej prezentacji uczniowie dowiedzieli się, czym jest czyn karalny i jakie działania posiadają znamiona przestępstw. Prelegent zwrócił szczególną uwagę na stalking i jego formy, do których m.in. zaliczyć można sms-y, rozpowszechnianie plotek i oszczerstw, groźby, niechciane robienie zdjęć, szantaż oraz wykorzystywanie czyjegoś wizerunku bez jego zgody. Pani Wolińska omówiła procedury postępowania sądu rodzinnego wobec nieletnich, a także poruszyła temat cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Dla chętnych uczniów przygotowane były broszury z poradami prewencyjnymi „Cyberprzemoc”.
Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród ósmoklasistów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane na forum klasy do policjantki, a także indywidualne rozmowy. Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości młodzieży dotyczącej zachowań ryzykownych i odpowiedzialności karnej. Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły w Drążnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ