Słupeckie PCPR-konferencja„Wychowanie -współczesne wyzwania”,wystawa prac Wandy Bartczak

519
wyświetlenia

W dniu 14 września 2021r. w Sali Miejskiego Domu Kultury w Słupcy odbyła się konferencja pod nazwą „Wychowanie -współczesne wyzwania” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

Konferencja została połączona z wernisażem autorskich prac malarskich Wandy Bartczak – od wielu lat pełniącej funkcję zawodowej rodziny zastępczej na terenie powiatu słupeckiego. Autorskie prace malarki można było podziwiać w Sali MDK w Słupcy w dniach 10.09.2021r. – 17.09.2021.

Prelegentem podczas konferencji był dr hab. prof. nadzw. Mariusz Jędrzejko – specjalista z dziedziny profilaktyki uzależnień oraz cyberzaburzeń, autor wielu publikacji naukowych ukazujących problem uzależnień od substancji psychoaktywnych dzieci i młodzieży. Spotkanie poświęcone było kluczowym problemom w zakresie wychowania dziecka, najważniejszych zagadnień z zakresu etiologii zaburzeń zachowania i uzależnień oraz funkcjonowania młodego człowieka w nowoczesnym świecie. Profesor przekonywał o pozytywnych efektach uzyskanych w wyniku wychowywania w wyraźnie określonych granicach i normach. W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk zawodowych z naszego powiatu : kuratorzy sądowi, dyrektorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych z zakresu pomocy społecznej, dyrektorzy szkół, psychologowie, pedagodzy, funkcjonariusze policji, przedstawiciele placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu słupeckiego. Trwająca kilka dni wystawa prac artystycznych Wandy Bartczak cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ