Słupecki Szpital: Bankrut czy Wygrany?

1381
wyświetlenia

Jeszcze niedawno niektórzy wieścili czarny scenariusz dla słupeckiego szpitala i wręcz skazywali go na bankructwo. Dziś wydaje się, że takiego zagrożenia w ogóle nie było, a szpital jest wygranym, bo odzyskał pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Była to najważniejsza kwestia omawiana na posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ-u, która odbyła się w miniony wtorek (20 września).

Dobra wiadomość dla szpitala jest taka, że udało się wynegocjować z Narodowym Funduszem Zdrowia około 700 tysięcy złotych. Są to pieniądze zadeklarowane z tytułu tak zwanej ustawy 203. Ustawa 203 to potoczna nazwa ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o ZOZ.
Na jej podstawie wszystkim pracownikom publicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniającym powyżej 50 osób zostały przyznane podwyżki w wysokości 203 zł w 2001 r. i 171 zł w roku następnym. Ustawa nie wskazała jednak źródeł sfinansowania tych podwyżek. Trybunał Konstytucyjny wskazał Narodowy Fundusz Zdrowia jako ?spadkobiercę? tego zobowiązania po zlikwidowanych Kasach Chorych. Słupecka placówka zdrowia odstąpiła od należnych odsetek i kar umownych, w z związku z czym otrzymała wspomniane 700 tysięcy złotych.
Dyrektor Krzysztof Stasiak poinformował o zawarciu porozumienia z pracownikami w sprawie wypłacenia kwot wynikających z podzielenia wypracowanego przez szpital zysku. Związki i dyrekcja ustaliły, że pracownicy otrzymają jednorazowe nagrody pieniężne. Żeby je otrzymać, muszą spełnić kilka warunków, m.in. nie być ukaranym w 2009 roku karą porządkową, nie pozostawać w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, przepracować co najmniej 90 dni w 2009 roku.

Więcej w najnowszym numerze Głosu Słupcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ