Słupecki Laur Gospodarczy 2012” – po raz trzeci powalczą przedsiębiorcy powiatu słupeckiego

1576
wyświetlenia

Starosta Słupecki przystąpił do organizacji III edycji konkursu „Słupecki Laur Gospodarczy 2012”, którego celem jest promocja najlepszych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Powiatu Słupeckiego w danym roku, wyróżniających się pod względem osiągnięć, oryginalności, a także jakości usług i produktów.

Do udziału w konkursie podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Powiatu Słupeckiegozgłaszać można poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej powiatu www.powiat-slupca.pl i TV Wielkopolskiej www.tvwielkopolska.pl lub w cotygodniowych wydaniach „Głosu Słupcy” oraz „Gazety Słupeckiej”.

Wśród osób zgłaszających dany podmiot organizatorzy rozlosują nagrody.

Szczegółowe informacje i zasady przeprowadzania konkursu „Słupecki Laur Gospodarczy 2012” dostępne są w regulaminie na stronie powiatu www.powiat-slupca.pl

Zgłoszenia dostarczyć należy do Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji do dnia 12 kwietnia 2013 roku drogą elektroniczną: e-mail: promocja@powiat-slupca.pl lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, z dopiskiem „Słupecki Laur Gospodarczy 2012”.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ