Słupecka policjantka Agnieszka Kurniewicz uzyskała doktorat z nauk prawnych!

383
wyświetlenia

Detektyw Agnieszka Kurniewicz pracująca w Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy uzyskała stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. W lipcu z rąk rektora Uniwersytetu SWPS w Warszawie odebrała swój dyplom. To drugi policjant z tytułem doktora w słupeckiej komendzie policji.

Aspirant Agnieszka Kurniewicz pracuje na stanowisku detektywa w Wydziale Kryminalnym. W Policji służy od 11 lat. Ukończyła cywilne studia magisterskie na Wydziale Administracji UAM w Poznaniu oraz uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W tym roku zakończyła Program Seminariów Doktorskich na tej samej uczelni. Obszar jej zainteresowania badawczego obejmował prawo karne, w tym kwestie związane z zagadnieniem przemocy w rodzinie. Na warszawskiej uczelni przeprowadziła rozprawę doktorską pt. „Instrumenty ochrony prawnej ofiar przemocy w rodzinie”.

Dr A.Kurniewicz wiedzę zdobytą na studiach wykorzystuje w codziennej pracy i chętnie służy pomocą innym policjantom.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ