Słupczanka we władzach Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP

392
wyświetlenia
Od lewej hm Janina Nowaczyk i instruktor ZHP mieszkaniec Słupcy harcmistrz Andrzej Przybyła,

Delegatki i delegaci podczas 42. Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego 2022 wybrali władze na kolejne cztery lata i dokonali zmian w Statucie ZHP. We władzach Naczelnego Sądu Harcerski ZHP znalazła się słupczanka Janina Nowaczyk:
hm. Tomasz Rawski – Chorągiew Śląska – Przewodniczący NSH
hm. Janina Nowaczyk – Chorągiew Wielkopolska – Wiceprzewodnicząca NSH

ZOSTAW ODPOWIEDŹ