Słupczanie na 42 Zjeździe Związku Harcerstwa Polskiego!

487
wyświetlenia

W dniach 19 do 22 mają 2022 w Warszawie odbywa się 42 Zjazd ZHP Zwykły, który miał terminowo odbyć się w grudniu 2021. Termin został przesunięty że względu na pandemię. A zatem na tym 42 Zjeździe kończy się kolejna 4 letnia kadencja , przedłużona o kolejne 6 miesięcy.

W 42 Zjeździe ZHP bierze udział 19 delegatów z Chorągwi Wielkopolskiej ZHP i Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP także z głosem decydującym.
W 42 Zjeździe ZHP z głosem doradczym biorą udział członkowie ustępujących władz naczelnych. Ustępujące władze z Chorągwi Wielkopolskiej ZHP reprezentuje instruktor ZHP mieszkaniec Słupcy harcmistrz Andrzej Przybyła, który w minionej kadencji reprezentował Chorągiew Wielkopolską ZHP w Centralnej Komisji Rewizyjnej. Ustępujące władze z Chorągwi Wielkopolskiej ZHP reprezentuje harcmistrzyni Nina Nowaczyk wywodząca się także że środowiska harcerskiego ze Słupcy. Harcmistrzyni Nina Nowaczyk reprezentowała Chorągiew Wielkopolską ZHP w Naczelnym Sądzie Harcerskim przez ostatnie 4 czteroletnie kadencje sprawując funkcję Wiceprzewodniczącej Naczelnego Sądu Harcerskiego Związku Harcerstwa Polskiego .

Rozkaz L. 4/2022 – hm. Tomasz Kujaczyński
Podaję do wiadomości, że Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, z okazji 30-lecia „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”, nadał odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”:
• hm. Marii T. GŁÓWCZYŃSKIEJ – Hufiec Konin

Piotr Stróżyk

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ