Słupca – Wyniki egzaminu ósmoklasisty w miejskich szkołach

829
wyświetlenia

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 23 do 25 maja 2023 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 12, 13 i 14 czerwca br.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpili:

uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej,
uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej,
uczniowie – obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Średni wynik

*wyniki bez uczniów z Ukrainy

Więcej informacji: https://mapa.wyniki.edu.pl/MapaEgzaminow/https://www.oke.poznan.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ