Słupca – Radny Ryszard Pilarski apeluje o połączenia miasta z gminą!

443
wyświetlenia

Podczas sesji Rady Miasta w Słupcy, 22 czerwca 2022 radny Ryszard Pilarski po raz kolejny zaapelował o połączenie Gminy Słupca z Miastem. Poniżej wypowiedź radnego.

Mijający rok 2021 był rokiem trudnym. To czas, który zapamiętamy jako czas pandemii COVID19. Mimo zakładanego pierwotnie deficytu budżetowego przekraczającego 3 mln zł, zmienionego w planie na koniec roku 1,4 mln zł, osiągnięto nadwyżkę w wysokości prawie 2,3 mln zł.
I tak jak pan Burmistrz pisze w swoim sprawozdaniu z wykonania budżetu zostało to osiągnięte dzięki niższemu tempu realizacji przedsięwzięć i środkom zdobytym, tak naprawdę przez mieszkańców w konkursie „Najbardziej odporna gmina”. Należy do tego dodać inne uzyskane dotacje, które pozwoliły odnotować nadwyżkę budżetową, a które to środki nie zostały wydatkowane w minionym roku. Zaglądając głębiej widać jak ogromną pracę musiały wykonać służby finansowe z panią Skarbnik na czele, żeby wskaźniki z ustawy o finansach publicznych zostały spełnione.
I w tym miejscu podam dwie liczby znajdujące się w raporcie o stanie Gminy Miejskiej Słupca: 12.910 i 1.139. 12.910 to liczba mieszkańców, która kolejny rok spadła, tym razem o 172 osoby, a 1.139 to liczba firm działających na terenie naszego miasta, których z kolei ubyło 10. Dla przypomnienia dodam, że w roku 2015 miasto liczyło ponad 1.000 osób więcej.
Bardzo cieszą piękniejące tereny zielone na terenie miasta, o które zresztą potrafimy dbać. Cieszą również zadania realizowane czy to z inicjatywy radnych, a tak naprawdę mieszkańców bo my jesteśmy tylko wyrazicielami ich potrzeb, czy też z inicjatywy władz miasta.
Pytanie jednak w tym miejscu nasuwa się takie: czy w świetle tych, jakże ważnych liczb obrazujących odpływ mieszkańców i przedsiębiorców te działania pana Burmistrza są wystarczające? Czy, cytując klasyka, „polityka ciepłej wody w kranie” przy tych realiach i wyzwaniach jakie niesie ze sobą wojna w Ukrainie, przy biernej postawie rządu, który z każdym rokiem i wszelkimi metodami próbuje marginalizować rolę samorządu w życiu Polaków, przerzucając jednocześnie, właśnie na jednostki samorządu terytorialnego, coraz więcej zadań, pomniejszając jednocześnie ich udział w dochodach; czy ta polityka jest słuszna?
Być może to jest ten czas panie Burmistrzu, kiedy trzeba realnie przyjrzeć się tematowi połączenia miasta i gminy, który to zainicjowany przez mieszkańców miasta, a storpedowany przez panią Wójt został przez pana w zasadzie przemilczany. Może to jest szansa na realny rozwój jednej, dużej gminy.
Miejmy proszę te liczby, liczby uciekających stąd ludzi, przed oczami. Bo każdy komu dobro tego miasta leży na sercu nie może z roku na rok przechodzić nad tym do porządku dziennego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ