Słupca – Prezes SM Słupca Informuje o podwyżkach taryf za ciepło!!!

518
wyświetlenia

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy taką wiadomość: Szanowni Państwo, Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.37.2022.11.XIV.MK z dnia 13 lipca 2022 r. została zatwierdzona Taryfa dla ciepła Veolia Zachód Sp. z o.o. Taryfa dla ciepła została opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, Biuletyn Branżowy URE-Ciepło, Nr 437/2022, 13 lipca 2022 r.: https://bip.ure.gov.pl/…/4195  – informuje mieszkańców Słupcy prezes SM Henryk Lewandowski

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło zostaną wprowadzone do stosowania od 28.07.2022 roku.
Wzrost stawek jest od 20% do 60%, zależy od pozycji. Musimy to przeliczyć. W tym roku mieliśmy już dwie podwyżki po około 10%, ale z kolei obniżono stawkę VAT, co pozwoliło utrzymać te same stawki dla mieszkańców. Teraz już się nie da.– informuje prezes Lewandowski.
Link do dokumentu o podwyżce – Decyzja

Piotr Stróżyk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ