Słupca – Miasto wykupuje działki stanowiące drogi publiczne i rewitalizacja rynku!

306
wyświetlenia
Fot Archiwum (Rynek w Słupcy)

Zakończyło się postępowanie w sprawie komunalizacji, nabycia z mocy prawa przez Gminę Miejską Słupca nieruchomości o numerze geodezyjnym 1680, tj. terenu rynku.

Tym samym zwiększyła się powierzchnia mienia komunalnego pod drogami gminnymi o 5639 metrów kwadratowych. Trwa jeszcze postępowanie w sprawie wydania decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa przez Gminę Miejską Słupca działek stanowiących drogi publiczne, tj. ul. Mickiewicza, Placu Parysa, ul. Sukienniczej oraz część ulicy Sienkiewicza od Placu Parysa do drogi krajowej nr 92. Na chwilę obecną do skomunalizowania pozostaje odcinek ul. Ketlinga, na którą wniosek zostanie złożony jeszcze w bieżącym roku.

W tym kontekście, ponieważ dobiegają końca prace związane z programem funkcjonalno – użytkowym w zakresie rewitalizacji rynku. Projekt zagospodarowania rynku został złożony do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koninie mamy już wstępną akceptację. Po ostatecznej akceptacji konserwatora zabytków w zakresie aranżacji rynku i ulic przyległych, dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym (granice konsultacji wyznaczą tutaj uzgodnienia konserwatora i zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Ostateczny dokument będzie stanowić podstawę do ogłoszenia przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj.

Inf. UM Słupca ( Sesja Rady Miasta)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ