Słupca – Informacja z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze!

214
wyświetlenia

W środę 28 września 2022 podczas Sesji Rady Miasta burmistrz udzielił informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

Pomimo wielu niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych takich jak rosnąca inflacja, podwyżki cen i taryf nośników energii (tutaj tylko przypomnę, że koszty energii elektrycznej wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 300%, to dzięki nieustannej obserwacji i analizie tych czynników wykonanie podstawowych wielkości budżetu miasta za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:
–  dochody w wysokości 41.596.737,68 zł tj. 62,6 % planu, w tym dochody bieżące 38.448.513,99 zł, co stanowi 62,9 % planu oraz dochody majątkowe 3.148.223,69 zł, co stanowi 59,8 % planu.
–  wydatki w wysokości 38.612.654,60 zł tj. 53,9 % planu, w tym wydatki bieżące 34.822.541,44 zł, co stanowi 56,1 % planu oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.790.113,16 zł, co stanowi 39,6 % planu.
Dzięki naszym działaniom w pierwszym półroczu miasto osiągnęło nadwyżkę w kwocie 2.984.083,08 zł, przy planowanym wcześniej deficycie w wysokości 5.193.108 zł. Wykonane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 3.625.972,55 zł.

Ponadto z dużą satysfakcją pragnę poinformować, że w projekcie na 2022 rok zakładano kredyt długoterminowy w wysokości 2.415.871 zł. Na dzisiejszej sesji dzięki naszym działaniom proponujemy, wprowadzamy zmianę, podobnie jak w ubiegłym roku, mówię tutaj o rezygnacji z zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W I półroczu 2022 roku spłaciliśmy raty z zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w wysokości 645.852 zł, co stanowi 50 % planowanych rozchodów na ten cel. Rezygnacja z kredytu jest możliwa także ze względu na wpływ środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1.352.588 zł, zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 554.768 zł, wyższych środków od zakładanych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 300.000 zł oraz z monitorowania na bieżąco wydatków budżetowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ