Sesja Rady Gminy Słupca

1222
wyświetlenia

W miniony czwartek odbyła się sesja, na której podjęto wiele istotnych uchwał a także przedstawiono informacje dotyczące realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, raportu o stanie edukacji oraz realizacji planu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku. Wybrano także ławnika do Sądu Rejonowego w Słupcy.

Obrady rozpoczęto od wypowiedzi starosty Mariusza Roga, który poinformował o negatywnych skutkach prowadzeniu WTZ?ów przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych. – Nieodpowiednia działalność kierownictwa przyczyniła się do sytuacji, która spowodowała brak możliwości dalszego funkcjonowania, a tym samym przeniesienia placówki do Wierzbocic. Obecnie do starostwa nie wpłynął wniosek dotyczący przekształcenia budynku dla osób niepełnosprawnych. Firma, która w czynie społecznym wykonała podjazd, nie był on zgodny z dokumentacją.. Chciałbym podziękować samorządowi i wójtowi gminy Słupca, że mamy partnerów do cywilizacyjnego rozwiązania problemu. Gdyby WTZ chciały się przeprowadzić na chwilę obecną do Wierzbocic, to nadzór budowlany zamknąłby obiekt. Skutki byłyby tragiczne, ponad 50 podopiecznych nie mogłoby brać udziału w zajęciach, a dla 18 osób nie byłoby pracy. Aby sytuacja mogła zostać naprawiona muszą być spełnione określone warunki. Najważniejszym jest wypowiedzenie umowy przez Stowarzyszenie na prowadzenie WTZ, muszą także zostać spełnione stosowne wymogi formalno – prawne. WTZ zostaną przejęte wraz z instruktorami, ale członkowie stowarzyszenia nie mogą dalej funkcjonować. Starostwo chce się włączyć finansowo na przygotowanie obiektu dla niepełnosprawnych. Dziękuje pani wójt za wyrażenie chęci prowadzenia WTZ. W dalszej części wypowiedzi starosta poinformował, że ruszyły prace związane z remontem drogi w Kotuni oraz w Cieninie Kościelnym do końca listopada ma powstać nowa studzienka w ramach prac gwarancyjnych.

Więcej w najnowszym numerze Głosu Słupcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ