Roczna odprawa policji podsumowująca 2022 rok – Statystyki przestępstw i zdarzeń drogowych

241
wyświetlenia

W poniedziałek 16 stycznia w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy odbyła się roczna odprawa, podczas której podsumowano pracę słupeckiej jednostki Policji w 2022 roku.

Obecny był na niej Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka z Rzecznikiem Prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Piotrem Borowiakiem. Oprócz kadry kierowniczej, policjantów, pracowników cywilnych w odprawie uczestniczyli zaproszeni goście: poseł Zbigniew Dolata, Starosta Powiatu Słupeckiego Jacek Bartkowiak, Burmistrz Miasta Słupcy Michał Pyrzyk, Prokurator Rejonowy Sylwia Lewandowska, Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy bryg. Zbigniew Rzemyszkiewicz, przedstawiciele samorządów wszystkich gmin powiatu słupeckiego oraz kapelan słupeckich policjantów.

W czasie odprawy Komendant Powiatowy Policji w Słupcy insp. Roman Ciesielczyk zdał sprawozdanie z działalności jednostki oraz przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2022 roku, podsumował także współpracę słupeckiej Policji z lokalnymi samorządami, prokuraturą i strażą pożarną.

W 2022 roku na terenie powiatu słupeckiego odnotowano 636 zdarzeń skutkujących wszczęciem postępowań przygotowawczych. Stwierdzono 796 przestępstw, tj. o 141 mniej niż w 2021 roku, wykryto 746 przestępstw.

W strukturze przestępczości kryminalnej dominują zdarzenia w 7 wybranych kategoriach przestępstw (uszczerbek na zdrowiu – 13, bójka i pobicie – 3, przestępstwa rozbójnicze – 1, kradzież cudzej rzeczy – 70, kradzież z włamaniem – 23, kradzież pojazdu – 3, uszkodzenie mienia – 18). W kategorii „Przestępstwa Drogowe” wszczęto 177 postępowań przygotowawczych.

W 2022 roku na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa zanotowano ogółem 1025 zgłoszeń, z czego nie potwierdzono 519 informacji, potwierdzono 59, wyeliminowano 382 przypadki zagrożeń. 58 zgłoszeń określono jako żart lub pomyłkę.

Do najczęściej zgłaszanych problemów na mapie w 2022 roku w powiecie słupeckim należały:
– przekraczanie dozwolonej prędkości – 595 zgłoszeń,
– nieprawidłowe parkowanie – 89 zgłoszeń ,
– spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 57 zgłoszeń,
– używanie środków odurzających – 22 zgłoszenia,
– zła organizacja ruchu drogowego – 9 zgłoszeń,
– miejsca grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 48 zgłoszeń,
– akty wandalizmu – 21 zgłoszeń.

Spotkanie było również okazją do uroczystego przekazania nowych radiowozów i sprzętu wykorzystywanego przez policjantów w codziennej służbie, których zakupienie było możliwe dzięki współpracy i zaangażowaniu samorządowców oraz środków Komendy Głównej Policji.

Darowizny rzeczowe w postaci drona DJI MAVIC MINI 2, aparatu cyfrowego Canon, lampy błyskowej Nikon, namiotu ekspresowego z oprzyrządowaniem i flagą, kasety roll-up, bandolieru w barwach RP z pokrowcem, latarek zostały zakupione przez Urząd Gminy Słupca na łączną kwotę 17 991,01zł.

Zakup radiowozu oznakowanego marki Kia Sportage współfinansowały gmina Ostrowite (32 500 zł) i Orchowo (32 500 zł). Radiowóz przekazano do codziennej służby policjantów z Posterunku Policji w Orchowie. Kolejne dwa radiowozy nieoznakowane Kia Sportage i Nissan TownStar były finansowane dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Słupcy (60 000 zł) i Urzędu Miasta Słupca (60 000 zł) oraz gminy Lądek (35 000 zł) i Zagórów (35 000zł). Jeden z nich trafił do Posterunku Policji w Zagórowie, a drugi do Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.

Łączny koszt zakupu trzech nowych radiowozów to kwota 446 000zł, z czego kwota 255 000zł została pokryta z otrzymanych darowizn, natomiast 191 000zł to środki z Rządowego Programu Modernizacji Policji 2022-2025.

Radiowozy poświęcił kapelan słupeckich policjantów ks. Hieronim Szczepaniak.

Komendant Roman Ciesielczyk podziękował darczyńcom za wsparcie przy zakupie nowych aut oraz sprzętu wykorzystywanego przez policjantów w codziennej służbie i dodał, że współpraca instytucji jest doskonałym przykładem dbałości o bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ