Rekrutacja do słupeckich szkół podstawowych i miejskich przedszkoli!( Znamy ilość uczniów z Ukrainy)

320
wyświetlenia

Zakończyła się rekrutacja do szkół i przedszkoli publicznych na terenie Miasta Słupcy na rok szkolny 2022/2023.

Do Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy zapisano 93 dzieci, natomiast do Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupcy 50 dzieci.
Zaplanowano utworzenie 6 oddziałów z tej liczby dzieci (2 oddziały w SP 1 i 4 oddziały w SP3), co ma odzwierciedlenie w projektach arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2022/2023. Wyzwaniem dla naszego samorządu jest przyjmowanie do szkół podstawowych i przedszkoli dzieci z Ukrainy, przybyłych do naszego miasta po 24 lutego 2022. Na chwilę obecną mamy w szkołach 52 uczniów z Ukrainy w klasach I-VIII i 26 dzieci z Ukrainy w przedszkolach. Uczniowie i dzieci włączane są do dotychczas funkcjonujących oddziałów klasowych i grup przedszkolnych.

Rekrutację prowadzono w systemie elektronicznym, zgodnie harmonogramem i kryteriami rekrutacji określonymi w przepisach prawa, w tym prawa miejscowego. Do przedszkoli przyjęto na rok szkolny 2022/2023 74 dzieci, natomiast z kontynuacji w przedszkolach pozostało 329 dzieci, co razem daje liczbę 403. Wolnymi miejscami, tzw. miejską rezerwą, dysponuje jeszcze Przedszkole nr 1 w Słupcy (jest to 12 miejsc, które w ramach migracji dzieci polskich i ukraińskich z pewnością, tak jak co roku się zapełnią).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ