RAPORT GŁOSU. Rośnie bezrobocie! Kto jeszcze straci pracę?

1992
wyświetlenia

Masz miejsce pracy? Szanuj je. Szukasz pracy? Nie będzie łatwo. Statystyki są nieubłagane i wszystko wskazuje na to, że bezrobocie dalej będzie stopniowo rosnąć. Ponad 4 100 osób w naszym powiecie jest bez pracy. Czy przed nami powtórka sprzed 10 lat, kiedy w powiecie słupeckim było 6 389 osób bezrobotnych?

Gminy: Powidz – jedyny spadek bezrobocia w powiecie, Zagórów na szczycie rankingu

Zagórów to niechlubny numer jeden pod względem ilości osób bezrobotnych w porównaniu do ilości mieszkańców tego terenu: prawie 8 procent z ogólnej liczby osób zamieszkujących tą gminę to osoby bezrobotne, czyli blisko 722 osoby. Tylko co siedemnasty mieszkaniec gminy Lądek szuka pracy, a co za tym idzie to właśnie w tej gminie bezrobotnych w stosunku do liczebności osób w gminie jest najmniej. Największy wzrost bezrobocia odnotowano w Orchowie – ponad 12 procent na dzień 31 grudnia 2012 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011. W Powidzu liczba ta spadała o ponad 8 procent, a tym samym gmina ta jest jedynym zielonym punktem na mapie naszego powiatu.

Bezrobotni są przede wszystkim ludzie młodzi

To chyba największy paradoks na rynku pracy – młodzi ludzie bardzo często decydują się na wydłużony okres edukacji, by po jego ukończeniu dostać dobrze płatną pracę i godziwą pensję. Tymczasem trudno o jakąkolwiek pracę, a jeśli już się pojawia, to niekoniecznie jest zbieżna z wykształceniem. Najliczniejsza grupę osób bezrobotnych stanowili w roku 2012 osoby między 25-tym a 34-tym rokiem życia (32,22%), dalej między 18-tym a 24-tym rokiem życia (27,34%) a potem osoby w przedziale od 34-44 lat (18,73%). Struktura osób bezrobotnych według wykształcenia jednoznacznie wskazuje, że najmniejszą grupę stanowią tutaj ludzie o wykształceniu ogólnokształcącym (8,13%) i wyższym (10%) – innymi słowy osoby o dobrym wykształceniu szybciej znajdują pracę, choć jak widać powyżej niekoniecznie dotyczy to ludzi młodych. Prawie 1/3 tej struktury stanowią osoby o wykształceniu zawodowym (34,79%), gimnazjalnym i poniżej gimnazjalnego (24,36%). Wśród bezrobotnych w roku 2012 ponad 22% stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym.

Cały raport w najnowszym wydaniu Głosu Słupcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ