Rada Społeczna SPZOZ Słupca- O nowym skrzydle, o programie restrukturyzacyjnym(„naprawczym”)dla szpitala!

648
wyświetlenia

We wtorek 23 listopada 2021 w sali herbowej starostwa powiatowego w Słupcy odbyła się kolejna Społeczna Rada Szpitala. Podczas narady dominowały dwa tematy program restrukturyzacyjny szpitala i uruchomienie części pomieszczeń nowego skrzydła.

Wdrożenie do użytkowania części nowego skrzydła

Od 25 listopada słupecki szpital powiększy ilość łóżek covidowych o 30. Ma ich być w placówce 123 w tym 3 respiratorowe. Nowe miejsca utworzone zostaną na oddziale chirurgicznym. 11 łóżek i sala operacyjna dla pacjentów niezakażonych zostaną zabezpieczone już w nowej części szpitala na poziomie II kondygnacji.Część wyposażenia w nowej części już jest, brakujące zostanie przeniesione z dotychczasowego oddziału.
Od stycznia W nowym skrzydle słupeckiego szpitala mają się znaleźć
– Izba Przyjęć
– Pracownia Endoskopowa
– Porodówka z planami porodowymi
– chirurgia

O programie restrukturyzacyjnym ( naprawczym) dla SPZOZ Słupca

Naszą uwagę w przedstawionym programie naprawczym zwróciło kilka niejasnych dla redakcji rozwiązań. Poniżej przedstawiamy czytelnikom nasze uwagi:
1. Zaprezentowany program restrukturyzacji nie wnosi de facto nic nowego poza zacytowanymi ogólnymi zasadami restrukturyzacji, przywołanymi w oparciu o inne źródła. Pomimo obszerności nie zawiera żadnych konkretnych kalkulacji oraz metod a jedynie spekulacje, które przez minione 6 miesięcy nie były wdrożone i nie przyniosły zapowiadanych efektów. Czego dotyczyły spekulacje?
Spekulacje dotyczyły nowych rodzajów i zakresów działalności Szpitala. Nikt jednak nie analizuje w dokumencie ich rentowności. Czy przychody choćby równoważą koszty? Skoro jest wysoki koszt zakupu usług lekarskich to czy one pokrywają przychody z tych działalności. Tego w dokumencie nie zawarto.
2. Pisze się o oszczędnościach a nie wymienia się poniesionych wydatków, w tym na usługi zewnętrzne, kancelarie czy umowy cywilno-prawne oraz podwyżkach, w tym istotnej dla dyrektora, oraz ile wydajemy na nowe skrzydło.
3. Nie można w nieskończoność rozszerzać zakresów obowiązków pracowników bo mogą po prostu nie dać rady bądź się na wszystkim nie znać i to jest zrozumiałe.
Skoro ci sami pracownicy mają mieć szersze zakresy obowiązków i lepiej pracować to znaczy że dotychczas nie pracowali efektywnie? Czy nie może okazać się tak, że każdy jest tylko człowiekiem a to szpital a nie fabryka? Tu indywidualne podejście do pacjenta jest najważniejsze. Oby się zatem udało zrealizować przyjęte w przedstawionym programie restrukturyzacyjnym założenia ale pytanie czy to nie tylko papierowe tezy?
4. Skoro jednak byłoby wszystko tak wspaniale to dlaczego w kolejnych miesiącach szpital nie generuje zysku? W zaprezentowanym programie nie ma też żadnych konkretnych działań oraz możliwości rozwiązań ze wskaźnikami, które pozwoliłyby ocenić realizację tego planu, co słusznie zauważył radny Andrzej Kasprzyk.
Najważniejsze – n
ie pokazano co zmieni się dla słupeckiego pacjenta i jakie korzyści płyną dla chorych? Czy dokument jest ponieważ być musi?
W dokumencie nie pokazano rentowności działań, nie ujęto harmonogramów, nie przedstawiono żadnych kalkulacji. Jak zatem będzie można rozliczać realizację tych planów skoro nic nie uszczegółowiono.
Należy zapytać, czy skoro tak wszystko ma być doskonale to czy podzielają tę opinię pracownicy i słupeccy pacjenci.
5. Obszerność tekstu robi wrażenie. Pytanie zasadnicze – jak odnosi się do tych propozycji personel, w tym lekarze kierujący oddziałami czy oddziałowe? Redakcja ustaliła, że nikt z nimi treści dokumentu nie omawiał ani nie dyskutował. Może zatem warto posłuchać tych, dzięki którym niesiona jest pomoc pacjentom i zapytać ich jak to faktycznie jest w aktualnym funkcjonowaniu szpitala?

Program restrukturyzacyjny został przez członków Rady Społecznej SPZOZ Słupca przyjęty jednogłośnie w drodze głosowania.
A jak czytelnicy oceniają funkcjonowanie szpitala w Słupcy ? Redakcja chętnie pozna Państwa opinie.
Poniżej link do omawianego dokumentu

Program Restrukturyzacyjny dla SPZOZ Słupca

Piotr Stróżyk

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ