Przetarg na rozbudowę drogi powiatowej Smolniki Powidzkie-Powidz budową obwodnicy Powidz-Przybrodzin

1249
wyświetlenia

Starostwo Powiatowe w Słupcy ogłosiło kolejny przetarg na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin.

– Przetarg ogłoszony pod koniec roku musiał zostać unieważniony z powodu zmian przepisów prawa zamówień publicznych w trakcie jego trwania;
– Inwestycja ta po budowie nowej drogi powiatowej Niezgoda-Powidz oraz rozbudowy drogi od Niezgody do Kochowa, kolejny etap budowy dróg obronnych w naszym powiecie;
– Zadanie obejmuje 2 etapy:
Etap 1: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3040 P na odcinku Smolniki Powidzkie – Hutka;
Etap 2: Budowa nowego odcinka drogi na odcinku Hutka – Powidz;
– Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem ostatecznych decyzji administracyjnych, w tym: decyzji ZRID, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
– Ze względu na to, że inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, będzie również zobowiązany do przygotowana dokumentacji projektowej, jak i projekty organizacji ruchu – stałej oraz czasowej zapewniającej ciągłość ruchu na czas robót. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca grudnia 2022 roku. Jej szacunkowa wartość to około 50 mln złotych;
– Oferty można składać za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ do 18 maja do godz. 10:00;
– Jeszcze w II kwartale zostanie ogłoszony przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla tej inwestycji. W tym wypadku szacunkowa wartość zamówienia to około 1 mln złotych;
– W II połowie roku ruszy przetarg na rozbudowę drogi powiatowej nr 2161P Powidz – granica powiatu (Witkowo). Zadanie to pochłonie ponad 12,5 mln złotych;
– Wszystkie powyższe inwestycje sfinansowane będą w całości ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3 KOMENTARZE

    • Ostatnio ktoś w TV użył stwierdzenia :”Cierpienie stało się nieodłącznym elementem życia w Polsce”. Miałbym takie delikatne dziennikarskie pytanie wynikające troszkę z osobistej ciekawości. Jakiej marki ma Pan samochód? Jeżeli to nie jest zbyt osobiste?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ