Przekazanie sprzętu jednostce OSP Słupca

233
wyświetlenia

Gmina Miejska Słupca zakupiła nowoczesny sprzęt do ratowania mienia i życia ludzkiego dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W dniu 11.08.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu do ratowania mienia i życia ludzkiego jednostce OSP w Słupcy. Burmistrz Miasta Słupcy Michał Pyrzyk przekazał sprzęt na ręce Prezesa Zarządu Pana Piotra Rogowicza. Łączna wartość pozyskanego sprzętu to 10 200,00 zł.

Na mocy podpisanych umów jednostka OSP w Słupcy otrzymała: piłę ratowniczą, drabinę teleskopową i drabinę teleskopowo – przegubową. Wkład własny Gminy na zakup sprzętu wyniósł 200 zł.

Zadanie było realizowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ