Przedszkole? Tak, ale od września

1522
wyświetlenia

Nie ma szans na uruchomienie od stycznia 2012 r. oddziału przedszkolnego w Giewartowie. Powodem jest brak odpowiedniej bazy lokalowej.

Pod koniec sierpnia (23/2011 nr Głosu) informowaliśmy naszych Czytelników na temat problemów związanych z możliwością przedłużenia funkcjonowania na terenie gminy Ostrowite oddziału przedszkolnego. Dokładnie 25 września 2009 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Giewartowie dzięki środkom unijnym uruchomiono bezpłatny punkt przedszkolny, który funkcjonował przez dwa lata. Aby stworzyć warunki do rozwoju i zabawy zostało zakupione bogate wyposażenie, zatrudniono nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami formalnymi i merytorycznymi, dzieci otoczone zostały ponadto opieką logopedyczną i psychologiczną. W oddziale przedszkolnym realizowana była szeroka gama zajęć dodatkowych, przedszkolaki miały również zapewnione pełne wyżywienie. Początkowo do oddziału uczęszczało 25 dzieci w wieku przedszkolnym, ale przeprowadzona w ubiegłym roku rekrutacja pokazała rozmiar zapotrzebowania na funkcjonowanie takiej placówki na terenie gminy Ostrowite.

Niestety mimo usilnych starań, urzędnikom nie udało się pozyskać środków na przedłużenie działalności przedszkola. Jedyną szansą na ponowne uruchomienie punktu stało się przejęcie prowadzenia oddziału przez samorząd gminny. Władze rozważały możliwość, aby zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie środki na ten cel.

Więcej w najnowszym numerze Głosu Słupcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ