Protest mieszkańców z gminy Ostrowite przeciw budowie elektrowni fotowoltaicznych!

332
wyświetlenia

Mieszkańcy z kilku miejscowości gminy Ostrowite założyli profil na facebooku „Nie dla elektrowni fotowoltaicznych pod naszymi oknami”. A tak uzasadniają swój protest.

Niniejszy profil jest głosem sprzeciwu oraz wyrazem protestu mieszkańców miejscowości Giewartów Holendry, Andrzejewo, Sienno oraz Świnna położonych na terenie Gminy Ostrowite, wobec umożliwienia przez Radę Gminy Ostrowite w bezpośrednim sąsiedztwie naszych domów – lokalizacji przemysłowych elektrowni fotowoltaicznych. Mówimy stanowczo „NIE” trwałemu niszczeniu ładu przestrzennego oraz krajobrazu naszych miejscowości i degradowaniu naszego środowiska naturalnego. W dniu 29.12.2021r. Rada Gminy Ostrowite podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych na obszarze gminy Ostrowite, dopuszczając, bez jakichkolwiek konsultacji społecznych możliwość lokalizowania przemysłowych elektrowni fotowoltaicznych w bezpośrednim sąsiedztwie naszych domów mieszkalnych, których wysokość może dochodzić nawet do 10 metrów !!!! Zarówno sposób procedowania bez należytego poinformowania społeczeństwa, bez stosownej dyskusji publicznej jak i sama treść Uchwały Rady Gminy jest dla nas bulwersująca i w naszej ocenie sprzeczna z prawem. Z uwagi na powyższe podejmiemy stanowcze działania by doprowadzić do stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały. Na naszym profilu będziemy na bieżąco informować o wszystkich zdarzeniach prawnych związanych z przedmiotową jakże kontrowersyjną dla naszego życia inwestycją. W dniu dzisiejszym złożyliśmy na ręce władz Gminy Ostrowite protest podpisany przez 74 mieszkańców. Liczymy, że Wójt Gminy Mateusz Wojciechowski wyrazi solidarność z nami oraz zrozumienie społeczne i nie pozwoli na realizację nieakceptowalnego przez nas przedsięwzięcia. Nie jesteśmy przeciwni samej idei budowania przemysłowych elektrowni na terenie gminy jednakże uważamy że tego typu inwestycje powinny być lokalizowane daleko od naszych domów i gospodarstw a nie w samym środku wsi.

Poniżej tekst skierowany do wójta gminy Ostrowite:

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ