Powidz – Rozbudowa drogi powiatowej 2161P. Informacja o etapach inwestycji

278
wyświetlenia

Informacja w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 2161P Powidz- granica powiatu (Witkowo).

Wójt Gminy Powidz informuje, że w związku z inwestycją pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2161P Powidz ̶ granica powiatu (Witkowo)” firma Budimex S.A. z Warszawy na zlecenie Inwestora-Starostwa Powiatowego rozpoczęto roboty budowlane.

W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzony demontaż istniejącej struktury jezdni oraz budowa nowej nawierzchni asfaltowej. Jest to kolejna inwestycja obejmująca rozbudowę drogi o znaczeniu obronnym, co wiąże się z określonymi przepisami co do parametrów i sposobu użytkowania drogi. Szerokość jezdni będzie wynosiła 7 m, natomiast chodników 1,5-2 m. Wzdłuż drogi zostanie wykonany ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m w terenie zabudowanym oraz 2,5 m w pozostałym obszarze. Ponadto powstaną przystanki autobusowe oraz zatoka postojowa zlokalizowana w pobliżu jednostki wojskowej. Przebudowie bądź rozbudowie podlegać będą również niektóre skrzyżowania i zjazdy.

Długość rozbudowywanego odcinka wyniesie 3,95 km, a prace zostaną podzielone na V etapów.

I etap prac obejmie odcinek ul. Witkowskiej od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. Wojskową. Na czas prac wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacja ruchu (objazdy lokalne oraz ruch wahadłowy do ul. Polnej)- Planowane zakończenie I etapu prac to II połowa czerwca br..

Planowany termin zakończenia wszystkich etapów robót: 23 grudnia 2022 r.. Gwarancja i rękojmia za wady na wykonane roboty budowlane obejmować będzie okres 60 miesięcy, a wartość inwestycji wynosi 21 722 160,29 zł brutto.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ