Poparcie wciąż jest jednogłośne

1037
wyświetlenia

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok oraz udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta to najważniejsze punkty ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta.

 Nowy wymiar godzin jeszcze nieustalony

Z porządku obrad wycofano punkt o podjęciu uchwały w sprawie nowego wymiaru godzin dla pedagogów i logopedów. – Nie zakończyły się jeszcze rozmowy ze związkami zawodowymi – argumentował wiceburmistrz Tomasz Garsztka.

 Największe inwestycje dekady

Prawie 5, 5 miliona złotych przeznaczono w 2001 roku na inwestycje majątkowe. Mimo mniejszego dochody, przede wszystkim z podatku od osób fizycznych jest to rekordowo wysoka kwota. – Największa od 10 lat – mówił burmistrz Michał Pyrzyk.

 Śmieciowe ankiety

Na terenie miasta wciąż działają ankieterzy. Mają oni za zadanie dotrzeć do wszystkich właścicieli nieruchomości a ankieta dotyczy jak najkorzystniejszego rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami. Ankieta nie dotyczy mieszkańców budownictwa wielorodzinnego zarządzanego przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, budynków komunalnych. W poniedziałek (28.05) odbyło się walne zebranie Słupeckiego Gospodarstwa Komunalnego. Jak zapowiedział burmistrz, jeżeli SGK nie spełni wymogów wystartowania w konkursie ofert, a tak najprawdopodobniej będzie, działalność spółki będzie zakończona. Pozostałe czynności, które wykonywało SGK wejdą w kompetencje Referatu Dobrego Porządku i Utrzymania Czystości i Referatu Utrzymania Infrastruktury Miejskiej.

Więcej w najnowszym wydaniu Głosu Słupcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ