Policjanci zapraszają na znakowanie rowerów w Słupcy – prośba o udostępnianie

212
wyświetlenia
Fot Archiwum

Słupeccy policjanci zapraszają na znakowanie rowerów, które odbędzie się 22 kwietnia br. w godz. 9.00 – 12.00 w budynku komendy przy ul. Poznańskiej 13 w Słupcy.

Znakowanie jest dodatkowym zabezpieczeniem przed utratą jednośladu. Rejestracja pojazdu odbywa się w systemie o zasięgu wojewódzkim w ramach e – usługi – WIBEROO – Wielkopolski Bezpieczny Rower. Oznakowanie roweru i dokonanie rejestracji konta w serwisie jest bezpłatne.

Każda osoba, która zdecyduje się na oznakowanie roweru będzie miała swobodny dostęp do danych roweru w systemie oraz ich ewentualne oznaczenie jako zaginiony poprzez stronę www.wiberoo.pl. Otrzyma też stosowny elektroniczny certyfikat.

Osoba, która chce dokonać znakowania roweru przed musi wykonać kilka obowiązków:
– udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– udzielić zgody na komunikację elektroniczną z wykorzystaniem poczty elektronicznej i telefonii komórkowej,
– udzielić zgody na oznakowanie roweru przez funkcjonariusza Policji,
– udzielić zgody na wprowadzenie zmian w rowerze poprzez trwałe naniesienie numeru na ramę roweru (od spodu w miejscu łączenia korb z supportem) metodą grawera, co stanowi ingerencję w strukturę ramy roweru i może stanowić pretekst do zakwestionowania praw z tytułu udzielenia przez producenta/sprzedawcę gwarancji bądź rękojmi,
– aktualizować dane osobowe i rowerów,
– osobiście zgłosić przypadek kradzieży roweru w jednostce, zmiana statusu Roweru w Serwisie.

Oznakować rower może osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Użytkownik, który rejestruje Konto na potrzeby podmiotu prawnego musi przedstawić ważne pełnomocnictwo do reprezentacji tego podmiotu, definiować zakres reprezentacji instytucji.

W przypadku osób, które zdecydują się na oznakowanie roweru prosimy o:
– wyczyszczenie miejsca, w którym nanoszony jest numer metodą grawera – od spodu w miejscu łączenia korb z supportem,
– w miarę możliwości posiadania dokumentów od roweru,
– posiadania dowodu osobistego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ