Pierwszy etap prac renowacji cmentarza jenieckiego na Łężcu

210
wyświetlenia

Trwa pierwszy etap prac związany z renowacją cmentarza jenieckiego w miejscowości Łężec. Obecnie wykonywane są ławy fundamentowe pod dwie żelbetowe bramy, wcześniej zdemontowano stare ogrodzenie, przeprowadzono prace geodezyjne i wykonano fundamenty pod budowę muru z kamienia polnego.

Zadanie realizowane jest na podstawie Porozumienia z dnia 16 marca 2023 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Powiatem Słupeckim w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Wartość dotacji wynosi 1 800 000,00 zł, natomiast wartość prac: 1 378 329,03 zł
Prace budowlane, zgodnie z umową mają zakończyć się do 22 listopada br.
Dziś (10.07.) teren historycznej nekropolii wizytował Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki wspólnie z koordynującymi renowację z ramienia powiatu Andrzejem Grzeszczakiem – kierownikiem Wydziału Spraw Społecznych oraz Katarzyną Koralewską – Skąpską.

Na cmentarzu jeńców wojennych i internowanych w Strzałkowie z lat 1915-1924 spoczywa w grobach zbiorowych i indywidualnych około 7600 jeńców i internowanych różnych narodowości w tym:
– 483 żołnierzy armii rosyjskiej z okresu I Wojny Światowej (1915-1918),
– około 6000 żołnierzy Armii Czerwonej z wojny polsko – bolszewickiej (1919-1921),
– około 1100 jeńców internowanych z rodzinami, osób cywilnych, żołnierzy polskich ze straży obozowej, zmarłych w latach (1920-1924), wśród których znaleźli się:
– żołnierze ukraińskiej i halickiej armii,
– żołnierze ukraińskiej armii sojuszniczej republiki ludowej,
– żołnierze sojuszniczych formacji rosyjskich i kozackich (1920-1921),
– żołnierze rosyjskiego korpusu Bredowa (1920),
– Niemcy, internowani wojskowi i cywile (1920).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ