PCPR Słupca informuje – Program PFRON, nowe środki do zdobycia

315
wyświetlenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy informuje, że ruszył nabór do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”:
1. Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.
2. Moduł B: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
3. Moduł C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz organizacje pozarządowe.
4. Moduł D: likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w  technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z  niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze. Moduł ten obejmuje możliwość skorzystania z opieki ginekologiczno-położniczej powszechnie dostępnej, z której osoby z niepełnosprawnościami nie mogą korzystać z uwagi na występujące bariery.

Termin składania wniosków 15 lipca 2023 roku, wyłącznie w formie elektronicznej przez Generator wniosków dostępny pod adresem dpp.pfron.org.pl.
W ramach programu można otrzymać do 80% dofinansowania. Pytania w sprawie programu można kierować na adres: dpp@pfron.org.pl lub infolinię pod numerem 22 581 84 10 wew. 4.
Szczegóły programu w poniższym linku:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-o-pierwszym-
naborze-wnioskow-w-ramach-programu-dostepna-przestrzen-publiczna/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ