„Pasja plus wizja, plus działania równa się – sukces”

1545
wyświetlenia

20 lat w służbie niepełnosprawnym Podziękowania i kwiaty dla długoletniego prezesa PSOUU Ryszarda DembowskiegoKoło terenowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zagórowie obchodziło w minionym tygodniu jubileusz 20-lecia istnienia. Z tej okazji w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta gala.

Z okazji okrągłych urodzin uhonorowano wiele osób, które swoim zaangażowaniem przyczyniły się do rozwoju placówki wspierającej najbardziej potrzebujących, którzy przez lata żyli w izolacji od reszty społeczeństwa. Statuetką „Serce dla serca” obdarowano między innymi przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz osoby o wieloletnim stażu w pracy społecznej. Nie brakowało chwil refleksji i wzruszeń, bo dorobek obu placówek w Michalinowie jest bardzo duży.

Starosta Mariusz Roga przyznał, że stowarzyszenie poprzez 20 lat swojej działalności wyprzedziło „lata świetlne”. To Państwo swoją pomysłowością i zaangażowaniem sprawiliście, że osoby niepełnosprawne w gminie Zagórów i z gmin ościennych mogły zostać włączone w całość społeczeństwa – mówił starosta.

Prezes placówki Leszek Michalak powiedział, że „Pasja plus wizja plus działania równa się sukces”.

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zagórowie powstało 16 kwietnia 1993 roku. Jego utworzenie poprzedzone było inicjatywą rodziców osób upośledzonych umysłowo, którzy widzieli potrzebę aktywnej terapii i rehabilitacji dla swoich dzieci a także potrzebowali profesjonalnej pomocy i doradztwa w sprawach opieki i wychowania dzieci niepełnosprawnych. W ramach swojej działalności Koło powołało do życia i do dziś prowadzi dwie placówki: Warsztat Terapii Zajęciowej (1993 rok powstania) oraz Ośrodek Rehabilitacyjny (1994 rok powstania) przemianowany następnie na Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy ( 2002 rok).

Muzyka łagodzi obyczajeOśrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Michalinowie jest niepubliczną, specjalistyczną placówką, prowadzoną przez PSOUU Koło w Zagórowie, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które potrzebują kompleksowej i wielodyscyplinowej pomocy. Ośrodek czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.00. Dowóz dzieci organizują gminy  Praca z dziećmi odbywa się w małych grupach prowadzonych przez nauczyciela – terapeutę wspieranego przez opiekuna. Dla każdego wychowanka opracowuje się, we współpracy z rodzicami indywidualny kompleksowy program edukacyjno – rehabilitacyjno – wychowawczy zgodny z potrzebami dziecka. Oprócz codziennej pracy w grupie dzieci biorą również udział w indywidualnych formach terapii i rehabilitacji zgodnie z zaleceniami specjalistów.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zagórowie. Został uruchomiony 01.10.1993 r. w  Zagórowie, jako druga placówka w regionie konińskim. Obecnie siedzibą naszego WTZ jest Michalinów Oleśnicki ( woj. wielkopolskie). Swoim zasięgiem obejmujemy 4 powiaty: Słupca, Konin, Września, Pleszew.

Taniec na rozpoczęcie galiW zajęciach może uczestniczyć osoba niepełnosprawna, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Podopieczni uczestniczą w terapii przez cały rok, z przerwą wakacyjną ok.26 dni roboczych, 7 godzin dziennie tj. 35 godzin tygodniowo . W organizowanych przez WTZ zajęciach uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych. Proponowana przez placówkę terapia ma na celu podtrzymanie i rozwijanie umiejętności, które umożliwią niezależne, samodzielne i aktywne funkcjonowanie nie tylko w rodzinie ale również w środowisku zewnętrznym. Działalność WTZ ma charakter nie zarobkowy a dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonywanych przez uczestników w ramach realizowanego programu terapii, przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ