Ostatnia sesja w tym roku. Śmieci i budżet

1223
wyświetlenia

Jeszcze przed końcem roku na sesji Rady Miasta zbiorą się radni.

 To bardzo ważne obrady. Radnym został już przedstawiony projekt budżetu miasta na rok 2013. Projekt jest szczegółowo omawiany na komisjach. Przyszły rok będzie bardzo trudny dla wszystkich samorządów, trzeba tak rozlokować środki by w trakcie roku wprowadzać jedynie kosmetyczne poprawki. Szczegółowo o budżecie napiszemy w piątkowym numerze Głosu Słupcy. Drugim ważnym punktem jest ustawa śmieciowa. Na najbliższej sesji radni podejmą uchwały dotyczące stawek za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Szczegółowo zostaną także określone terminy zapłaty, ich częstotliwość i sposób uiszczenia opłaty. Zatwierdzony zostanie także wzór deklaracji, którą każdy mieszkaniec będzie musiał wypełnić. Radni uchwalą także niezwykle ważny dla ustawy dokument zwany Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta Słupcy. Dokument ten określa wszystkie zasady, które będą obowiązywać od 1 lipca 2013 roku w zakresie gospodarowania odpadami. O wszystkich ustaleniach przeczytacie państwo w piątkowym, świątecznym wydaniu Głosu Słupcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ